Skolens datasystemer er sprengt, og trengte en skikkelig overhaling. men overgangen til Linux i skoleverket er bare begynnelsen.

Er erfaringene fra skolene gode, vil Bergen kommune gradvis gå over til åpne datasystemer i hele kommunens drift, slik bystyret bad administrasjonen vurdere i 2001.

Kommunen håper å spare store beløp, men IT-direktør Janicke Runshaug Foss vil ikke tallfeste noe anslag for innsparingene, fordi kommunen foreløpig mangler erfaring med det nye operativsystemet.

Et operativsystem er dataprogrammet — «hjernen» - som styrer de andre dataprogrammene i en datamaskin.

I motsetning til hva som for eksempel er tilfelle med operativsystemet fra verdens ledende programvarefirma, Windows fra Microsoft, står brukere av såkalte åpne operativsystem som Linux fritt til å bruke hvilke programvare og maskiner de vil. Det skal føre til lavere investeringskostnader, mener Runshaug Foss.

Linux er et operativsystem som i utgangspunkter er gratis. Bergen kommune har inngått en samarbeidsavtale om støtte med Novell Norge.