EU-toppenes maratonhelg i Brussel

fortsetter. Søndag møtes først EUs stats— og regjeringssjefer fra alle de 27 medlemslandene. Deretter møtes stats-regjeringssjefene fra eurogruppen i et separat møte.

Håpet er at de skal klare å bli enige om en omfattende og langsiktig plan for å løse gjeldskrisen i Europa. Men møtehistorikken gir et pessimistisk utgangspunkt. Stort sett er EU-lederne hittil bare blitt enige om at man må finne en løsning, og alle avgjørelser er så langt utsatt til et ekstraordinært toppmøte på onsdag.

— Gjennombruddet vil komme på onsdag, sa Tysklands statsminister Angela Merkel før hun gikk til en arbeidsmiddag med Frankrikes president Nicolas Sarkozy lørdag kveld.

Han er enig.

— Mellom nå og onsdag må vi finne en løsning. En strukturert, ambisiøs og endelig løsning, slo han fast, og ga seg selv et ultimatum:

— Vi har ikke noe annet valg.

For å klare å stagge gjeldskrisen, som i første omgang har rammet Hellas, men også truer andre europeiske land, står EU-toppen overfor en komplisert oppgave.

De skal helst redde Hellas fra konkurs og hindre at krisen spres til Italia og Spania. De fleste antar nå at redningsoperasjonen vil kreve at store deler av den greske utenlandsgjelda blir restrukturert, noe som bekymrer de private bankene som har lånt ut penger og i en slik situasjon må regne med enorme tap.