EUs utøvende organ lanserte onsdag en rekke tiltak som skal styrke unionens 8200 banker. Mange av bankene måtte reddes av sine statlige myndigheter under den globale finanskrisen i 2008.

Føre var

— Vi kan ikke la en slik krise skje en gang til, og vi kan ikke la noen få personers handlinger sette hele vår rikdom på spill, sa EUs interne markedskommissær Michel Barnier onsdag.

Barnier sa at Europa vil være først i verden til å implementere banksektorens globale «Basel III»-avtale, som skal overvåke krav om kapital og likviditet. Banker vil måtte holde mer kapital for å selv kunne motstå fremtidig finanssjokk, og ikke belage seg på at myndigheter skal redde dem med skattebetaleres penger, sa EU-kommisjonen.

Sanksjoner

Kommisjonen ønsker også å gå noe lengre enn Basel-avtalen. De foreslår at EUs finansovervåkere skal få fullmakt til å overvåke banker nøyere og innføre sanksjoner når de påviser økt risiko. Dette må i så fall bli godkjent av EU-landenes myndigheter og EU-parlamentet.

G20-nasjonene er pålagt å gradvis innføre Basel III-reglene for bankkapital fra og med 2013. Disse reglene krever at banker øker sine kapitalreserver fra nåværende 2 prosent av lånene de utsteder til 7 prosent.