I juli la EU-kommisjonen frem et forslag om å heve pensjonsalderen i Europa automatisk. Europeerne blir eldre og eldre, og pensjonssystemet er ikke lenger bærekraftig, fastslår kommisjonen.

Den foreslår en ordning der pensjonsalder øker automatisk i takt med gjennomsnittlig levealder. Hvert land kan selv fastsette pensjonsalder, men deretter vil den stige etter et samordnet system som er linket til forventet gjennomsnittlig levealder.

Slik fjerner man også pensjonsalder fra den politiske agenda. Inntil nå har svært få europeiske politikere vært villig til å røre ved de gode pensjonsordningene.

Finanskrisen har imidlertid tvunget frem endringer.

To arbeidere pr. pensjonist

I EU er det i dag cirka fire mennesker i arbeid for hver pensjonist, men i løpet av de neste femti årene vil dette forholdet reduseres til 2–1. Europeernes gjennomsnittlige pensjonsalder er nå 61,4 år mens levealderen er i vekst. Samtidig fødes det lite barn.

Mange av de hardt rammede landene i Europa har allerede planer om å heve pensjonsalderen. I Frankrike, som har en av Europas laveste avgangsaldre, har det vært illsinte protester over regjeringens forslag om å øke pensjonsalderen fra 60 til 62 år.

Englands regjering har planlagt å øke pensjonsalderen i flere trinn, fra 65 til 66 i 2016, og til 68 år mellom 2044 og 2046. Dette kan imidlertid bli fremskyndet, ifølge den konservative regjeringen, på grunn av en kraftig økning i forventet levealder.

Hellas, som har fått mye kritikk for sine sjenerøse pensjonsordninger skal nå tvinge grekerne til å jobbe til de er 63,4 år i gjennomsnitt. I Hellas har blant annet mødre med mindreårige barn kunnet søke pensjon når de fylte 50. Enkemenn med mindreårige barn fikk pensjon fra de var 55.

Gamle Europa

Europas aldrende befolkning blir av mange sett på som det største sosioøkonomiske problemet verdensdelen står ovenfor dette århundret.

Flere økonomer, blant annet Ola Grytten ved NHH, kaller Europas aldrende befolkning en tikkende bombe.

I flere europeiske land, blant annet Hellas, Italia og Tyskland, er nesten 20 prosent av befolkningen over 65 år.