EU-kommisjonen identifiserer hacking, ulovlig lytting til datakommunikasjon og virusangrep som de største sikkerhetstruslene. Kommisjonen lister opp en rekke tiltak mot problemene. Blant dem er en stor kampanje som skal gjør brukerne oppmerksomme på problemene. 80 prosent av europeerne på nett bruker antivirus-programvare, mens bare 10 prosent av dem anvender produkter som elektroniske signaturer, ifølge en EU-undersøkelse fra februar 2001.

— Borgerne må få vite om hvordan de kan beskytte seg selv, sier ansvarlig for informasjonssamfunnet i kommisjonen, Erkki Liikanen, ifølge Reuters.

Forbedret nettverkssikkerhet er nødvendig for å løfte forbrukernes tiltro til teknologien. Noe som igjen er nødvendig for å utvikle e-handelen i Europa, mener EU. En oversikt over sikkerhetstiltakene fra EU-kommisjonen finnes på http://europa.eu.int/information_society.

Overvåkingsfrykt Sikkerhetsforslagene kommer samtidig som en EU-komite arbeider med en rapport om det delvis amerikanske overvåkingssystemet Echelon. Europaparlamentet utnevnte den midlertidige komiteen juni i fjor, etter påstander om at Echelon hadde gitt amerikansk industri fordeler i forbindelse med internasjonale forretningsbeslutninger. Rapporten skal være klar i juni eller juli, etter et år med økt politisk spenning ettersom gruppens arbeid skred frem. National Security Agency (NSA) ville ikke møte representanter fra EU-gruppen da de tidligere denne måneden reiste til Washington. Europaparlamentet protesterte.

Echelon opereres av engelsktalende land og inkluderer USA, Canada og Storbritannia. Den mest komplette beskrivelsen av Echelon finnes kanskje i James Bamfords bok "Body of Secrets", skriver Wired News. Echelon er navnet på en programvarepakke som NSA utviklet på 70-tallet, heter det i boken. Programmet lot samarbeidende etterretningsorganer hente informasjon fra lytteposter verden over. Analytikere med adgang til det klassifiserte nettverket kan søke etter nøkkelord, navn, setninger og telefonnumre, hevder Bamford.(Origo)