Komiteen har avholdt seg fra å beskylde USA for industrispionasje, til tross for at mange av dens 36 medlemmer mener det motsatte. Komiteen har imidlertid unngått både byråkratisk maktesløshet og overiver, og har dermed gitt viktige bidrag til den internasjonale diskusjonen om personvern. Ved å avslutte arbeidet har komiteen unngått å bli en enhet som spyr ut pressemeldinger som ingen bryr seg om, skriver Wired News.

Komiteen kommer antakelig med noen stikk i den endelige rapporten som ventelig publiseres tidlig i juli. Den har imidlertid ikke store håp om noen praktisk innvirkning på hvordan Echelon opererer.

— Rapporten stadfester klart at Echelon eksisterer, men det er åpenbart vanskelig å overvåke en hemmelig virksomhet, sier medlem av komiteen og medlem av Det grønne partiet i Tyskland, Ilka Schroeder.

— Hvis du har et anvendelig verktøy som ingen andre kan kontrollere, vil du bruke det, spør komiteens formann Carlos Coelho.

Det er et spørsmål om moral. Men på et internasjonalt nivå er ikke alltid moral under betraktning, slår han fast.

Fryktet industrispionasje Europaparlamentet utnevnte den midlertidige komiteen juni i fjor, etter påstander om at avlyttingssystemet Echelon hadde gitt amerikansk industri fordeler i forbindelse med internasjonale forretningsbeslutninger. Echelon opereres av engelsktalende land og inkluderer USA, Canada og Storbritannia.

Strategisk overvåking av internasjonal telekommunikasjon kan produsere verdifull informasjon for industrien, men bare i unntakstilfeller, mener EU-komiteen. Det er imidlertid ikke funnet beviser for at systemet har blitt brukt for spionasje mot europeiske selskaper til fordel for amerikanske konkurrenter, heter det i et foreløpig arbeidsnotat.

Komiteens rapport kommer etter et år med økt politisk spenning i kjølvannet gruppens arbeid. Amerikanske National Security Agency (NSA) ville ikke møte representanter fra EU-gruppen da de i mai reiste til Washington.

Den mest komplette beskrivelsen av Echelon finnes kanskje i James Bamfords bok "Body of Secrets", skriver Wired News. Echelon er ifølge boken navnet på en programvarepakke som NSA utviklet på 70-tallet. Programmet lot samarbeidende etterretningsorganer hente informasjon fra lytteposter verden over. Analytikere med adgang til det klassifiserte nettverket kan søke etter nøkkelord, navn, setninger og telefonnumre, hevder Bamford.

EU beslutter om de skal sende en formell Echelon-protest til USA etter en avstemming tredje juli.(Origo)