Det globale overvåkingssystemet Echelon kan overvåke elektronisk kommunikasjon som telefonsamtaler og epost, heter det i et arbeidsnotat fra en komité nedsatt av Europaparlamentet. Komiteen har imidlertid ikke funnet beviser for at systemet har blitt brukt for spionasje mot europeiske selskaper til fordel for amerikanske konkurrenter.

Echelon opereres av engelsktalende land og inkluderer USA, Canada og Storbritannia. Arbeidsnotatet ligger til grunn for en kommende rapport fra en midlertidig komité som utredet farene forbundet med Echelon.

— Analysene har vist at systemet ikke på langt nær er så omfattende som enkelte medier påstår, heter det i notatet.

Strategisk overvåking av internasjonal telekommunikasjon kan produsere verdifull informasjon for industrien, men bare i unntakstilfeller. Sensitiv industriell informasjon er som regel godt beskyttet innen hver enkel bedrift, og kommuniseres sjelden via åpne medier.

— Echelon baserer seg på satellitt og radioovervåking, og får med seg svært begrensede deler av den økende mengden av telekommunikasjon som går gjennom landlinjer, sier komiteen ifølge The Register.

Den endelige rapporten, som skal være klar i juni eller juli, kommer etter et år med økt politisk spenning ettersom gruppens arbeid skred frem. National Security Agency (NSA) ville ikke møte representanter fra EU-gruppen da de tidligere denne måneden reiste til Washington. Europaparlamentet protesterte.

Den mest komplette beskrivelsen av Echelon finnes kanskje i James Bamfords bok "Body of Secrets", skriver Wired News. Echelon er navnet på en programvarepakke som NSA utviklet på 70-tallet, heter det i boken. Programmet lot samarbeidende etterretningsorganer hente informasjon fra lytteposter verden over. Analytikere med adgang til det klassifiserte nettverket kan søke etter nøkkelord, navn, setninger og telefonnumre, hevder Bamford.

Europaparlamentet utnevnte den midlertidige komiteen juni i fjor, etter påstander om at Echelon hadde gitt amerikansk industri fordeler i forbindelse med internasjonale forretningsbeslutninger.(Origo)