Europaparlamentet utnevnte den midlertidige komiteen juni i fjor, etter påstander om at avlyttingssystemet Echelon hadde gitt amerikansk industri fordeler i forbindelse med internasjonale forretningsbeslutninger. Individer og selskaper kan bli utsatt for spionasje. De bør kryptere eposten hvis den er konfidensiell. En ukryptert epost kan sammenliknes med et brev uten konvolutt, sier komitéen.

Echelon opereres av engelsktalende land og inkluderer USA, Canada og Storbritannia. Strategisk overvåking av internasjonal telekommunikasjon kan produsere verdifull informasjon for industrien, men bare i unntakstilfeller. Det er imidlertid ikke funnet beviser for at systemet har blitt brukt for spionasje mot europeiske selskaper til fordel for amerikanske konkurrenter, heter det i et foreløpig arbeidsnotat fra EU-komiteen.

— Analysene har vist at systemet ikke på langt nær er så omfattende som enkelte medier påstår, sier notatet.

Sensitiv industriell informasjon er som regel godt beskyttet innen hver enkel bedrift, og kommuniseres sjelden via åpne medier. Echelon baserer seg på satellitt og radioovervåking, og får med seg svært begrensede deler av den økende mengden av telekommunikasjon som går gjennom landlinjer, mener komitéen.

Nettverket kan imidlertid strekke seg så langt at Storbritannias deltakelse utgjør et brudd på menneskerettighetene. EU-kommisjonen vil studere den kommende rapporten fra komitéen og avgjøre om de skal ta affære overfor Storbritannia, skriver BBC News.

Den endelige rapporten, som skal være klar i juni eller juli, kommer etter et år med økt politisk spenning ettersom gruppens arbeid skred frem. National Security Agency (NSA) ville ikke møte representanter fra EU-gruppen da de tidligere denne måneden reiste til Washington. Europaparlamentet protesterte.

Den mest komplette beskrivelsen av Echelon finnes kanskje i James Bamfords bok "Body of Secrets", skriver Wired News. Echelon er navnet på en programvarepakke som NSA utviklet på 70-tallet, heter det i boken. Programmet lot samarbeidende etterretningsorganer hente informasjon fra lytteposter verden over. Analytikere med adgang til det klassifiserte nettverket kan søke etter nøkkelord, navn, setninger og telefonnumre, hevder Bamford.

Det ble blest rundt systemet da en tidligere direktør i CIA fortalte den franske avisen Le Figaro at det ble brukt til å spore beskjeder fra europeiske selskaper. Han insisterte på at etterretningstjenestens motiver var bekjempelse av korrupsjon og sanksjonsbrudd, ikke industriell spionasje.(Origo)