ESA godkjente torsdag finansieringsmodellen for utviklingsfasen av fullskalaanlegget for karbonfangst og -lagring (CCS) på Mongstad i Hordaland. Målet med anlegget er å fange og lagre CO2-utslippene fra oljeraffineriet og kraftvarmeverket på Mongstad.

— CCS er en viktig del av klimapolitikken i EØS. Finansieringen av utviklingsfasen av CCS-prosjektet på Mongstad er i tråd med målene for denne politikken, sier ESA-president Oda Helen Sletnes.

ESA har tidligere godkjent finansieringen av testsentret på Mongstad. Regjeringen ønsker nå å finansiere et teknologikvalifiseringsprogram for fullskalaanlegget. Den statlige støtten er rundt 2,85 milliarder kroner.