ESA åpnet i midten av juli i fjor gransking av støtte til Hurtigruten. Mistanken var at en ekstrabevilgning fra staten på 181 millioner kroner i 2008 var i strid med EØS-avtalen. Onsdag konkluderte ESA med at Hurtigruten har fått ulovlig støtte.

— Ekstrabetalingen Norge ga Hurtigruten i 2008 for kjøp av transporttjenester mellom Bergen og Kirkenes, ble ikke innvilget i samsvar med EØS-reglene for statsstøtte. Hurtigruten må betale tilbake enhver overkompensasjon til norske myndigheter, opplyser ESA.

Selv beregne

Men overvåkingsorganet tallfester ikke hvor mye av beløpet som er ulovlig og konkurransevridende støtte. Staten får beskjed om selv å beregne beløpet og kreve det tilbake fra Hurtigruten.

Staten har mulighet til å ta saken til EFTA-domstolen i Luxembourg, men må likevel starte beregningsarbeidet med en gang.

Staten inngikk i 2004 en avtale med Hurtigruten ASA om drift av kystruten Bergen-Kirkenes, kjent som Hurtigruten. Avtalen til en verdi av 1,9 milliarder kroner løper i en åtteårsperiode fra 1. januar til 2005 til 31. desember 2012.

Avviser

Men på grunn av økonomiske problemer i Hurtigruten gikk staten i 2008 med på å utbetale en ekstrabevilgning på 181 millioner kroner. Det er altså denne støtten ESA anser som for høy og dermed delvis ulovlig.

Regjeringen har hele tiden avvist enhver påstand om at tilleggsbevilgningen er ulovlig og mener støtten ligger innenfor rammene av avtalen ESA godkjente i 2004.

Det statlige kjøpet av kystruta Bergen-Kirkenes gjelder kun godsfrakt og distansepassasjerer, ikke turisme. Avtalen omhandler betalingen Hurtigruten ASA får fra staten for å påta seg en transportoppgave som er ulønnsom.

Skår i gleden

Men ESA mener altså at staten har betalt en overpris for tjenesten, og at den i praksis derfor er med på å subsidiere turistvirksomheten til Hurtigruten.

— EØS-reglene hindrer ikke at staten kan betale for denne typen tjenester. Men åpenhet og atskilte regnskap er nødvendig for å sikre at offentlige penger ment for kjøp av allmennyttige tjenester, ikke subsidierer kommersielle aktiviteter eller skaper urimelig overskudd, sier direktør Per Andreas Bjørgan i ESAs avdeling for statsstøtte.

ESAs avgjørelse er et skår i gleden for Hurtigruten etter den uventede braksuksessen med maratonsendingen på NRK nylig.

Får støtte

ESA har også tatt stilling til en klage vedrørende den forrige anbudsrunden for drift av kystruten. Hurtigruten ASA var den eneste som leverte et tilbud på drift av denne kystruten for de neste sju årene.

Klageren mener anbudet var utformet på en slik måte at det ikke ga potensielle konkurrenter en reell mulighet til å vinne deler av kontrakten. Men her gir ESA staten medhold i at anbudet kunne formuleres på den måten det ble gjort.

Klageren fikk heller ikke medhold i at kontrakten skulle være ugyldig fordi det ikke var satt miljøkrav til båtene.

Si din mening i kommentarfeltet under!