Lotto-millionærer fra Norsk Tipping er ikke som lottomillionærer fra utenlandsk nettlotto. Gevinster fra Norsk Tipping er i motsetning til de utenlandske konkurrentene skattefrie, men nå setter Eftas overvåkingsorgan Esa foten ned for det de mener er et klart brudd på EØS-reglene.

Lotterigevinster over 10.000 kroner er ifølge norsk lov kun skattefrie dersom de er vunnet i Norge. Dette setter i praksis en effektiv stopper for utenlandske pengespill på nettet. Esas beslutning kan gi Norsk Tipping uventet konkurranse.

Varsler mer skatt Norsk Tippings informasjonsdirektør Tore Elman Tangen sier til Dagens Næringsliv at det er bekymringsverdig dersom reglene endres. Han viser til at overskuddet går til idrett, kultur og forskning, og at hvis Norsk Tipping lider må disse satsingene finansieres over statsbudsjettet.

— Det er en frivillig skatt vi krever inn. Blir det enklere for utenlandske konkurrenter å komme inn i Norge, vil det på sikt gå ut over skattebetalerne. Hvis inntekten fra den frivillige skatten går ned, må det erstattes med økte skatter og avgifter, sier Tangen til avisen.

Norske myndigheter har presentert sitt syn på de norske lotterireglene for Esa, men fikk redegjørelsen i retur med beskjed om ny oppklaring innen utgangen av mars. I verste fall kan saken ende hos EØS-domstolen i Brussel.

400 millioner i fjor I januar meldte norske medier at nordmenn legger igjen rundt 400 millioner kroner hos utenlandske spillselskaper på nettet. Dette er bortimot en tredobling fra 1999.

— At flere velger å spille hos utenlandske spilleselskaper gjør at vi kan tjene mindre i framtida, sa Atle Jensen, informasjonsrådgiver og webredaktør hos Norsk Tipping, til Adresseavisen for et par uker siden.

I løpet av våren sparker det statlige spilleselskapet i gang et prøveprosjekt på internett. I første omgang er det oddsspill norske nettbrukere får leke seg med.(Origo)