Les også:

Euro-renten ble etter rentemøtet i Frankfurt i dag satt opp til 1,5 prosent.

— At ECB nå beveger seg gradvis mot normalt rentenivå, er et tegn på at det faktisk går bedre i europeisk økonomi, sier Øystein Dørum, sjeføkonom i DnB NOR, til Aftenposten.

Den europeiske sentralbankens (ECB) president, Jean-Claude Trichet, som går av i sin stilling i oktober, kunngjorde sin beslutning etter rentemøtet klokken 13:45 i dag.

Hindrer inflasjon

Dette er andre gang ECB setter opp renten i år.

Analytikere var i forkant av rentemøtet nesten sikre på at renten ville gå opp 0,25 prosentpoeng til 1,5 prosent.

— Dette var en ventet beslutning, sier Dørum.

Trolig vil det komme enda en økning i årets fjerde kvartal.

Sentralbanksjefens primære formål er å styre inflasjonen, så den holder seg på rundt 2 prosent.

Inflasjonen i eurosonen ligger i dag på 2,7 prosent, litt over ECBs mål.

Dyrere lån

Den europeiske sentralbanken har spilt en sentral rolle i gjeldskrisen ved å holde greske banker flytende med nødkontanter.

ECB er bekymret for overoppheting i enkelte land i eurosonen, og er spesielt bekymret for Tysklands økonomi.

Ifølge BBC vil enhver rentestigning øke lånekostnadene, og legge ekstra press på land som Hellas og Portugal.

- I sydeuropeiske land med svak økonomisk vekst, vil dagens rentenyheter være et slag i trynet, sier Dørum.

Dørum tror at særlig spanjolene kan få større vanskeligheter med å betjene gjeld, ettersom arbeidsledigheten er høy, og folk har lån med flytende rente.

Les også:

Ringvirkninger

Også i Norge har sentralbanken signalisert at renten er på vei opp.

Lav prisstigning, samt lav rente i Europa, er ifølge Dørum to av faktorene som holder den norske renten nede.

— Når ECB hever renten, er det enklere for Norge Bank å heve sine renter. Dette gjør Øystein Olsens jobb mye enklere - renten her hjemme er lav, sier Dørum.