Statens vegvesen la frem sin såkalte konseptvalgutredning (KVU) for Bergens-området og for E39 fra Aksdal til Bergen torsdag.

De anbefaler å arbeide videre med to løsninger.

Det ytre konseptet via Austevoll, er forkastet, mens det midtre over Bjørnefjorden og det indre gjennom Fusa, står igjen.

Fusa billigst

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa mottok rapporten under en pressekonferanse på Bergen lufthavn Flesland i formiddag.

  • Les hele rapporten her Fusa er billigste alternativet, men det som sparer minst tid for bilistene, ifølge utredningen.
Samfunnsøkonomisk er Fusa billigst. Det har 15 minutter lengre kjøretid enn Bjørnefjorden, men det bor færre folk i det området. Prosjektleder Signe Eikenes

Den såkalte indre Hordfast-traseen, som er priset til rundt ti milliarder kroner, har fått stadig flere tilhengere – i politikk og næringsliv – fordi det baserer seg på kjent teknologi, og fordi det knytter Indre Hordaland, og faktisk Østlandet, mest effektivt opp mot Kyststamvegen.

— Vi står igjen med to alternativer. Samfunnsøkonomisk, på den måten en regner i KVU, er det indre alternativet om Fusa billigst. Det har 15 minutter lengre kjøretid enn Bjørnefjorden, men er det er færre innbyggere der, sier prosjektleder for E39, Signe Eikenes i Statens vegvesen.

Flytebro eller ferge?

Det midtre alternativet over Bjørnefjorden er syv milliarder kroner dyrere enn det indre alternativet om Fusa.

— Det mest aktuelle er eventuelt en flytebro over Bjørnefjorden. I første omgang kan en også tenke seg en ferge over fjorden, sier Eikenes.

Forkaster rørbro

Rørbro har vært lansert som et mulig alternativ til flytebro eller hengebro på flere strekninger. I utredningen forkaster en rørbroalternativet.

— Teknologien for rørbro er for lite utprøvd. Usikkerheten er knyttet både til teknologi, kostnader og sikkerhet, sier Signe Eikenes til bt.no.

Reisetiden halveres

Dersom forslagene som legges frem i utredningen blir gjennomført, kan det halvere reisetiden mellom Stavanger og Bergen.

— Reisetiden er i dag fire og en halv time. Det er mulig å få den ned i to timer og et kvarter. Å få kuttet ned reisetiden vil ha stor betydning for det rike næringslivet på Vestlandet. Bedre veier er ikke bare viktig for å kunne frakte varer. Det er også viktig for at arbeidsmarkedet for folk. Da blir det eksempelvis mulig å bo på Stord og jobbe i Bergen, sier Eikenes.

- Når blir det mulig å kjøre fergefritt mellom Stavanger og Bergen?

— Det er et politisk spørsmål. Dersom det er vilje til å prioritere dette, trenger det ikke ta så mange år, mener Eikenes.

100 milliarder

Det gjenstår åtte ferjesamband på strekningen Kristiansand-Trondheim. Å erstatte dem koster 100 milliarder kroner.

Det er verdt pengene, slo BT fast lederen «Vestlandets tur» i mars.

«Nå gjelder det å samle seg om fergefri trasé mellom Bergen og Stord», het det i lederen.

— Jeg er sikker på at en ferjefri E 39 er mulig å få til. Det er bare et spørsmål om tid, oppsummerte vegdirektør Terje Moe Gustavsen etter oppstartkonferansen for Ferjefri E39 i Stavanger 24. mars.

Nei til Ulrikstunnel

Det er også klart at vegvesenet ikke vil proritere ny tunnel til Arna, som Bergen kommune har lyst på.Det sittende byrådet har fremhevet tunnelen som et de viktigste samferdselsprosjektene.

Både fylkeskommunene i Hordaland og Rogaland, berørte kommuner og andre statlige etater har vært med på arbeidet med rapporten som ble lagt frem torsdag. Den omhandler framtidig transportssystem i de 12 kommunene Bergen, Sund, Fjell, Øygarden, Askøy, Os, Samnanger, Vaksdal, Osterøy, Lindås, Meland og Radøy.

Pakken vil danne grunnlaget for det meste av veibygging for Bergen og omegn i overskuelig fremtid, og fremtidige NTP-er (Nasjonale transportplaner), samt hvilke bompengesøknader som vil bli fremmet fra regionen.

Det er ingen vei utenom betydelig økning av bomsatsene for å dempe trafikken i Bergen sentrum. Magnus Natås i Statens vegvesen

Mer bompenger i Bergen

Det blir betydelig befolkningsvekst i Bergens-området de neste 30 årene. Prognosen viser en økning på 160.000 innbyggere i Bergen frem til 2040.

Det må nødvendigvis få konsekvenser for trafikkplanleggingen.

— Det viktigste blir å skape gode kollektivtilbud i Bergen. Mellom annet med Bybane til alle bydelene. Skal en dempe biltrafikken, er det heller ingen vei utenom betydelig økning av bomsatsene, sier prosjektleder i Statens vegvesen for Bergens-området, Magnus Natås, til bt.no.

I Bergens-programmet har lokalpolitikerne forpliktet til å få ned sentrumstrafikken, noe som kan utløse 550 millioner i såkalte belønningsmidler de fire neste årene.

Men før de kan få i stand en slik avtale, må et par forutsetninger på plass. Regjeringen krever at Bergen kommune i løpet av året vedtar tiltak som skal redusere bilbruken. I tillegg må byrådet utarbeide en plan for ytterligere tiltak frem til 2014.

— Er målet realistisk, Natås?

— Når de har gått inn i en slik avtale, tror jeg det.

Bergens-programmet handler om reduksjon på kort sikt. Natås mener det samme er veldig ambisiøst på lang sikt. Han tror det blir utfordrende nok å holde trafikken på dagens nivå.

— Generelt er det en stor utfordring å dempe bilveksten på lang sikt når vi ser på befolkningsveksten, sier han.

KVU-rapporten skal nå ut på høring. Fristen er satt til 1. november. Den lange fristen skyldes kommunevalget. Så skal departement og regjering behandle saken.

Si din mening under:

EN UTE, TO IGJEN: To alternativer gjenstår etter torsdagens pressekonferanse. E39 via Austevoll er forkastet.
KARTILLUSTRASJON: STATENS VEGVESEN
LA FREM RAPPORT: Magnus Natås fra Statens vegvesen presenterer konseptvalgutredningen for bergensregionen. Han varsler økt bruk av bompenger i Bergens-området.
PÅL ENGESÆTER
Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa mottok rapportene fra Statens Vegvesen under en pressekonferanse på Bergen lufthavn Flesland i formiddag.
PÅL ENGESÆTER
OVER OG UT? Fergen mellom Halhjem og Sandvikvåg kan bli erstattet i løpet av få år. Det betyr at turen mellom Stavanger og Bergen kan ta mye kortere tid.
Arkiv