GPRS (General Packet Radio Service) er navnet på den nye tjenesten. Den blir betraktet som det største steget på veien til det verdensomspennende systemet UMTS (Universal Mobile Telephone System). Når aktørene åpner UMTS-systemet, vil det hovedsakelig dekke tettbygde strøk, mens GPRS kommer 96 prosent av befolkningen til gode.I fremtiden vil du kunne se nyheter med levende bilder på mobiltelefonen der det er UMTS-dekning. Andre steder vil du få den samme nyhetstjenesten, men da med stillbilder på GPRS.

Tilknyttet 24 timer i døgnet GPRS innebærer at mobiltelefonen er tilknyttet internett 24 timer i døgnet — så sant apparatet er slått på.Mens vi tidligere bare har kunnet motta begrensede tekstmeldinger, kan du nå motta den samme e-posten som du får på en pc - i samme øyeblikk den kommer til posttjenesten du er tilkoblet. Samtidig kan du bruke mobiltelefonen til en vanlig telefonsamtale. GPRS er i realiteten en fast datalinje inn til apparatet ditt - i tillegg til den vanlige telefonlinjen.

Betaler for datavolum På GPRS betaler du ikke for tiden du er pålogget. Det er kun når det overføres data til og fra apparatet at taksameteret løper. Ikke for tiden som medgår til å overføre - men for den datamengden som overføres. Telefonering faktureres etter tid - på samme måte som før.Foreløpig er det, så vidt vi kjenner til, bare in mobiltelefon som kan brukes på denne tjenesten. Det er en Motorola-telefon med typebetegnelse Timeport 260. Den opererer med en datahastighet som i praksis er litt over det dobbelte av hva en vanlig mobiltelefon gir deg. Ikke så mye å skryte av når du vil surfe på internett - men kurant for å motta e-post uten tunge vedlegg. Det blir i løpet av våren lansert flere nye produkter fra så vel Motorola som Nokia. Da vil også hastigheten øke - opp mot det vi i dag får over en ISDN-kanal på hjemmetelefonen.

Kombinasjonsapparater For å få full glede av GPRS, må man i tillegg til en tradisjonell telefon ha en annen enhet å lese og sende fra - en bærbar pc eller en "lommedatamaskin" som kommuniserer med telefonen.Allerede i andre kvartal i år regner Motorola med å kunne tilby sin Accompli 008 som gir deg en brukbar skjerm og et minitastatur. Modellen er en kombinasjon av mobiltelefon, personlig planlegger, postsystem og internettleser. Nokia har varslet at de kommer med flere typer apparater til sommeren.