Etter en tilsynelatende enkel oppskrift med å sette opp prisene har Sparebanken Vest skapt knallresultater i årets andre kvartal. Det er lånekundene som betaler for at banken skal bli mer solid i fremtiden. I andre kvartal utgjør resultatet før nedskrivninger og skatt 49 prosent av inntektene.

— Bankdrift er langsiktig og vi skal betjene kundene både i gode og dårlige tider. Dermed må vi sørge for at banken er solid når markedet eventuelt snur. Myndighetene har ennå ikke besluttet nøyaktig hvordan de nye kapitaldekningskravene blir. Men vi må likevel sørge for at vi tjener nok penger til at vi kan møte disse kravene, sier administrerende direktør Stein Klakegg i Sparebanken Vest.

Han forklarer at det er på den vanlige bankdriften de nå gjør gode penger. I andre kvartal vokste inntektene med nesten 27 prosent til 737 millioner kroner. Mesteparten av veksten kommer av at banken har økt prisene til sine lånekunder både på privat— og bedriftsmarkedet.

Kundene betaler regning

- Det er altså kundene som må betale for at dere skal blir mer solide?

— Det er delvis riktig. Som sparebank har vi en mer begrenset mulighet til å hente penger fra eierne. Derfor må vi i perioder der vi skal bygge mer kapital sørge for økt inntjening. Det mener vi er ansvarlig bankdrift. Samtidig har vi redusert våre egne kostnader og betaler ut prosentvis mindre utbytte til eierne. I tillegg reduserer vi også gavene vi gir til allmennyttige formål, sier Klakegg.

Driftsinntektene vokste med over 11 prosent til 1386 millioner kroner første halvår. Resultat før skatt endte på 605 millioner kroner, opp fra 405 millioner i første halvår i fjor. Inntjeningen på utlån, den såkalte rentenettoen er økt med 17 prosent til rett over en milliard kroner i første halvår. På samme tid har de greid å redusere kostnadene med 1,2 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Dermed øker overskuddet. Resultatet før skatt og nedskrivninger (driftsresultat) endte på 657 millioner kroner.

I tillegg bidrar de tilknyttede selskapene, slik som Frende Forsikring og Norne Securities positivt til resultatet.

60 årsverk ned

Kostnadskuttene har banken jobbet med i ett og et halvt år. 60 årsverk er fjernet i år. Det er inngått avtale med alle medarbeiderne dette gjelder. De forlater banken i høst og i første halvår neste år. I tillegg legger Sparebanken Vest ned ti filialer. Den siste er Røldal som lukker dørene i september.

Stein Klakegg forteller at det har vært en utfordrende periode.

— Det har likevel ikke vært riktig å sende hele regningen for økte kapitalkrav til kundene. Vi måtte samtidig gjøre noe med våre egne kostnader. Samtidig endrer markedet seg. Nå har antall brukere på mobil passert de som bruker den vanlige nettbanken, sier Klakegg.

- Kommer det flere kutt?

— Det vil markedet avgjøre. Det er kundenes bruk av banken som vil legge rettesnor for hvordan vi organiserer oss. Det gjelder både antall ansatte og hvor vi er lokalisert med kontorer.