Festeavgiften for en kistegrav som har stått mer enn 25 år, blir nemlig mer enn doblet — fra 235 kroner til 497 kroner.

Også prisen for å reservere en gravplass i 20 år, ved siden av for eksempel en ektefelle, øker. Fra neste år blir den på 9940 kroner, en økning på 4840 kroner.

— Vi har gått gjennom hva det koster med etablering, vedlikehold og administrasjon, sa Inghild Hareide Hansen, forvaltningsleder i Bergen kirkelige fellesråd til BT da budsjettforslaget ble lagt frem i september.

Hansen viste til at avgiften skal dekke kostnaden ved reservasjonen.

— Vi er i tett dialog med kommunen, og de har bedt oss se på avgiftene våre, sa forvaltningslederen.

Pluss 520 for kulturskole

Også barn og unge må betale mer for en del av aktivitetene sine i 2012. Prisen på en heldagsplass på SFO øker fra 1855 kroner til 1915 kroner, som er omtrent som lønns- og prisvekst. Andre avgifter øker langt mer enn det.

Kulturskolen, for eksempel, blir over 20 prosent dyrere. En elevplass vil neste år koste 3000 kroner i året, mot 2480 i 2011.

— Faglig sett har jeg ingen problemer med å godta dette, sa rektor ved Bergen kulturskole, Mardon Åvitsland, da budsjettet ble lagt frem.

Egenandelen øker for å styrke kvaliteten på kulturskolen, opplyste han.

Reagerer på hjemmehjelp-økning

Det som har vakt størst reaksjoner blant avgiftsøkningene som ble endelig vedtatt av bystyret 19. desember, er likevel økningen i egenandel på hjemmehjelp. Økningen er ikke stor, men den kommer året etter at byrådet for første gang innførte egenandel også for dem med lavest inntekt.

For dem øker nå egenandelen fra 50 til 52 kroner, mens de pleietrengende med høyest inntekt må betale 448 kroner, som er 14 kroner mer enn tidligere.

Leder for Kamp for de eldre, Britt Hysing-Dahl, reagerer på at egenandelen for dem med dårligst råd øker.

— Vi vet at mange er forsiktig med bruk av penger, derfor frykter jeg at de vil kutte ut den hjelpen de trenger mest, sier Hysing-Dahl.

Dyrere boss og vann

Flest bergensere vil merke avgiftsøkningene for vann, avløp og renovasjon. Disse avgiftene skal etter loven være såkalt selvkost, det vil si at avgiftene skal betale utgiftene med tjenestene. Men fordi vi er inne i en periode med stor fornying av ledningsnettet og nye investeringer, øker avgiftene tett og jevnt.

For eksempel øker det ekstra renovasjonsgebyret som skal betale utbyggingen av bossnett i Bergen sentrum med hele 38 kroner, og utgjør nå 113 kroner.

Her er hele listen med prisendringer på kommunale avgifter i 2012 (PDF-fil).