— Bankene har ikke reagert ennå, men jeg vil anta at det kommer renteøkninger, sier Steinar Juel, sjeføkonom i Nordea.

Han tror norske bankkunder må innstille seg på høyere renter, til tross for at økonomene flest er samstemte i at Øystein Olsen vil holde renten uendret på 2,25 prosent ved rentemøtet onsdag.

- Et spill

En vesentlig del av norske bankers innlån hentes i det internasjonale pengemarkedet og påvirker priser på pengene norske banker imellom. Siden i sommer har forskjellen mellom pengemarkedsrenten og styringsrenten ligget på rundt 0,8-0,9 prosentpoeng. Det er om lag dobbelt så høyt som Norges Banks anslag ved forrige pengepolitiske rapport, og betyr at bankene må betale mer for å hente inn penger.

Bankene har ennå ikke reagert i form av høyere rente, og ifølge NHH-professor Jan Tore Klovland kan konkurransesituasjonen bankene imellom være årsaken til at de fortsatt sitter på gjerdet.

— Det er et spill mellom bankene, og ingen ønsker å være førstemann til å sette opp renten. Men hvis det går ut over fortjenesten til bankene, vil det før eller siden komme en renteøkning, sier Klovland.

Hard konkurranse

Thomas Midteide, informasjonsdirektør i DnB Nor sier at de vurderer renteutviklingen hver dag.

— Men vi har ikke tatt noen beslutning om å øke renten nå, fortsetter han

— Hvor lenge kan dere leve med høye pengemarkedsrenter før dere når smertegrensen?

— Vi ønsker et konkurransedyktig tilbud til kundene våre og ser an hvordan pengemarkedsrenten utvikler seg på sikt.

Midteide legger til at nordmenn har hatt lav rente lenge, og på sikt tror han renten uansett vil normalisere seg på et høyere nivå.

Også Sparebanken Vest forteller om en hard konkurranse bankene imellom.

— Konkurransesituasjonen i lånemarkedet er sterk. Det gjør det vanskelig for bankene å skyve kostnaden over på låntakerne, sier makroøkonom Kristina Håvås Tjønn.

- Hellas går konkurs

Ifølge sjeføkonom Øystein Dørum, er det gjeldssituasjonen i Europa som har bidrar til den høye differansen mellom pengemarkedsrenten og styringsrenten.

— Det skyldes Hellas for å sette det på spissen. Akkurat nå er det usikkerheten om gjeldssituasjonen og om landet blir slått konkurs som spiller inn. I tillegg er det usikkerhet knyttet til om Italia vil møte stengte lånedører i rentemarkedet, og også om de vil slås konkurs, sier Øystein Dørum, sjeføkonom i DnB NOR Markets.

— De som låner ut i det internasjonale markedet, er usikre på de norske bankenes evne til å tåle tap, og holder tilbake lånene. Dermed presses prisene opp, fortsetter han.

Dørum tror uroen i pengemarkedet vil avta på sikt.

— Men det er vanvittig usikkert. Vi tror at Hellas går konkurs før jul. For at det ikke skal gi et nytt tilbakeslag i økonomien, må det innebære at myndighetene tilfører tilstrekkelig kapital til bankene. I tillegg er det viktig at den Europeiske sentralbanken fortsetter å kjøpe italienske og spanske lån, slik at lånerenten ikke blir utålelig høy. Vi har tro på at dette blir utfallet. Hvis ikke, blir det en mer alvorlig krise.

Holdes uendret

Om det er stor usikkerhet knyttet til bankenes utlånsrenter, er økonomene BT har vært i kontakt skråsikre på at Norges Bank holder renten uendret på rentemøtet onsdag.

— Den blir ganske sikkert uendret. Det er mer spennende hva de tenker fremover. De har tidligere varslet to økninger, og det hadde vært greit at de sa noe mer om det nå, men jeg tviler på om de sier noe før i pengepolitisk rapport i oktober, sier Juel.

— Vi tror ikke de kommer til å endre renten, men at de sier det har vurdert å kutte den, forteller Dørum.

Tror du på høyere rente etter rentemøtet onsdag? Si din mening under!

Renten september 2011.jpg