— Markedet for denne type eiendommer er noe begrenset nå. Jeg vil tro at det bare er mellom fem og ti personer eller selskaper som har mulighet til å kjøpe dette landstedet, sier megler Petter Grevstad Theodorsen i Aktiv Eiendomsmegling.

Selektivt marked

I april ble det gamle handelsstedet i Kubbervik i Tysnes lagt ut for salg, og prisantydningen var på 15 millioner kroner. Selgeren kunne blant annet lokke med en tomt på 46 mål, samt en egen badevik.

Likevel har den store interessen uteblitt. Nå er landstedet lagt ut på nytt med prisantydning på 13 millioner kroner.

— Vi hadde tre stykker som var interesserte, men tilbakemeldingene vi fikk var at det ble for mye fremtidig vedlikehold. Det er fem bygninger som skal holdes ved like der. Min erfaring er at dersom en ikke får solgt disse eiendommene med en gang, vil det ofte ta en del tid, sier Theodorsen.

Nå har Herland Eiendom blitt engasjert for å få solgt eiendommen.

— Det er et mer selektivt marked på denne typen eiendom nå. Folk er stadig mer kvalitetsbeviste. Det står ikke folk i kø for å kjøpe disse eiendommene, men vi har interesserte, sier megler Stein Herland.

Er tålmodig

I Skåtavågen i Fusa ligger en annen av de dyreste fritidseiendommene som er til salgs i Hordaland nå. Her er prisantydningen satt ned fra syv millioner kroner til i underkant av seks millioner.

— For vanlige fritidseiendommer merker vi ingen endring, men for eiendommer i denne prisklassen er det litt roligere enn forventet. Dette kan også ha noe med at skattereglene er endret slik at det blir dyrere å eie en sekundærbolig, sier megler Christer Vikebø i Privatmegleren Vikebø & Jørgensen.

I Finnabotn i Vik i Sogn er det lagt ut eiendommer for til sammen 10,6 millioner kroner. Annonsen har ligget ute i en måned, men fremdeles er det ingen kjøpere til noen av de tre eiendommene.

— Man må være tålmodig. Dette er så spesielle eiendommer at antall kjøpere er begrenset. Jeg har noen interesserte og er fortsatt optimist, sier eiendomsmegler og jurist Baste Bolstad i Aktiv Eiendom.

Kjøper utenlands

Leder i Norges Eiendomsmeglerforbund, Tormod Boldvik, sier det kan være flere grunner til at de dyre fritidseiendommene er vanskeligere å få solgt nå.

— For noen år siden var det mer penger å tjene på børsen. De siste årene har vært preget av færre raske gevinster, noe som gjør at det er lite nye penger i markedet. I tillegg er det mye penger som bindes opp i boligmarkedet. Det er mange foreldre som heller prioriterer å hjelpe barna inn på dette markedet, sier Boldvik.

Han tror det vil bli flere rolige år. Boldvik tror også det kan være en reaksjon mot at prisene har vært høye i flere år.

— Vi ser at mange, også nå, kjøper fritidseiendommer utenlands. Dette er trolig en trend som vil forsterke seg så lenge Norge er i en så sterk posisjon. Folk ser at en får mye for pengene sør i Europa, og det er gunstig å handle der nå, sier Tormod Boldvik.

FOR DYRT 2: Også prisantydningen på hytten i Skåtavågen i Fusa er satt ned med vel en million. FOTO: PRIVATMEGLEREN