Overgangen vil bety at vi alle må kjøpe nye radioer.

Betenkelighetene kommer fram i høringsuttalelser om rapporten «Digitalradio i Norge». Rapporten tar til orde for at DAB blir den framtidige radiostandarden her i landet, og at det fastsettes en dato for stenging av dagens FM-nett. Den dagen FM slås av, blir dagens 14 — 15 millioner FM-radioer ubrukelige.

Statssekretær Mette Gundersen i Kultur- og kirkedepartementet sier at det er Stortinget som må avgjøre om og eventuelt når FM-nettet skal stenges.

Kultur- og kirkedepartementet har hatt rapporten ute på høring.