Samtidig som regningene til leverandører ikke ble betalt og til slutt endte i gjeldsforhandlinger, fikk Trond Emblem 3,2 millioner i lønn og godtgjørelser fra Vestkran Kranutleie og Byggmontering AS i 2010. Noe av dette er Emblems private kostnader til rettssaker som selskapet har betalt. Gjeldsnemndens forslag innebærer at kreditorene kan få tilbake halvparten av det selskapet skylder dem. I første omgang 25 prosent. Totalt er kravene oppe i rundt 40 millioner kroner.

Vestkran Kranutleie og Byggmontering AS (VKB) er et av landets største kranselskaper og Trond Emblems livsverk.

Betaler rettsutgifter

Linn Rine, Trond Emblems datter, er styreformann i kranselskapet. Hun forklarer hvorfor Emblem fikk 3,2 millioner i lønn og godtgjørelser, i et år der selskapet slet med stort underskudd og stor gjeld.

— Han hevet ikke etterlønn, og vi vurderte hans daværende lønn til ikke å være markedsmessig. Han har i alle år vært måteholden, men når betingelser endres – som for eksempel formuesskatt for bedriftseiere – må ting stå i forhold til hverandre, sier Linn Rine.

- Hvorfor skal Vestkran dekke Trond Emblems juridiske omkostninger?

— Selskapet gjorde det for at han skulle ha fokus på forretningsdriften.

- Hvor mye utgjør de juridiske utgiftene?

— Jeg vet ikke beløpet for 2010. Det inngår i de 750.000 kronene han har fått i godtgjørelser. I 2011 dreier det seg om rundt 50.000 kroner, før gjeldsforhandlingene ble åpnet, sier Linn Rine. Hun understreker at Trond Emblem har betalt egne rettsomkostninger etter åpningen av gjeldsforhandlingene i februar i fjor.

Avtaler gjelder ikke

Leder i gjeldsnemnden, advokat Morten Gjesdahl, sier at avtalen om dekning av Trond Emblems rettsutgifter ikke kan opprettholdes.

— Vi har slått ned på dette, og mener at avtalen om denne godtgjørelsen ikke kan gjelde, sier Gjesdahl.

Trond Emblem har vært daglig leder i Vestkran Kranutleie og Byggmontering AS også i 2011. Han mener kjøret mot ham og selskapet kun gjøres for å ødelegge.

— Denne typen omtale er bare egnet til å skade. Jeg tenker på arbeidsplassene. Ødelegg ikke for dem, sier Trond Emblem, som overlater til datteren Linn Rine å kommentere øvrige deler av saken.

Fra 19. januar i år er det Morten Martinessen som har overtatt sjefsstolen, ifølge Foretaksregisteret.

Økonomisk smell

Som årsak til økonomiproblemene i 2010 viser selskapet til smellet i Vest Tank sitt anlegg i Sløvåg. I årsberetningen heter det: "I forbindelse med følgene fra eksplosjonen i Sløvåg 2007, har de pågående sivilsakene tatt mye tid og krefter fra selskapets ledelse (...) selskapets økonomiansvarlige hadde som følge av presset mot konsernet en noe redusert oppfølging av selskapets internkontroll under siste kvartal 2010."

Fra et overskudd på 23 millioner året før, gikk Vestkran Kranutleie og Byggmontering AS sin økonomi utforbakke i 2010. Ubetalte krav på til sammen drøye 30 millioner kroner hadde hopet seg opp, og ledelsen måtte begjære gjeldsforhandlinger for å unngå konkurs. Underskuddet for året endte på 23,7 millioner kroner.

Ifølge Morten Gjesdahl vil det foreligge et forslag til løsning fra gjeldsnemnden denne uken. Etter det BT kjenner til vil det være forslag om dekning av 25 prosent av gjelden først. I tillegg jobbes det med å kunne dekke opp til 50 prosent senere.

— Etter mitt syn er dette et forslag som gir en meget god dividende til kreditorene. Alternativet vil være en konkurs, hvor kreditorenes situasjon er langt dårligere, sier Gjesdahl.

Drift i balanse

Vestkran Kranutleie og Byggmontering AS har 82 ansatte. I sin begjæring om gjeldsforhandlinger i februar i fjor, skrev daglig leder Trond Emblem at "sentrale aktører" i selskapet hadde betalt forfalt lønn til de ansatte for å unngå konkurskrav fra dem. Ifølge advokat Gjesdahl har selskapet isolert sett gått med pluss i perioden med gjeldsforhandlinger.