Bare tre uker etter at Bergens Tidende kunne fortelle at regjeringen ville innføre en tilskuddssats som gir Oslo-aviser 35 prosent mer i pressestøtte enn aviser med base i Bergen, Trondheim og Stavanger, snur de rødgrønne nå tvert om.

— Den kritikken som har vært, har avdekket en utilsiktet konsekvens av endringene vi har jobbet med. Det har aldri vært vår intensjon at flere mediebedrifter skal flytte til Oslo. Derfor foreslår vi nå å bytte ut Oslo-satsen med en egen rikssats, sier kulturminister Hadia Tajik, og legger til:

— Vi mener kritikken har vært relevant.

Krever 30 prosent opplag utenfor eget fylke

Det var bergensbaserte Dagen som ble den store taperen da regjeringen foreslo å erstatte dagens ordning med pressestøtte til «riksspredte meningsbærende aviser» med en egen Oslo-sats. Forslaget innebar at Dagsavisen, Vårt Land, Klassekampen og Nationen ville få 35 prosent mer i statlig støtte enn den kristenkonservative dagsavisen.

— Fordi vi har hovedkontor i Bergen vil vi motta 4,1 millioner kroner mindre i pressestøtte enn om vi hadde hatt hovedkontor i Oslo. Med dette forslag tvinger regjeringen oss til å flytte østover, sa redaktør Vebjørn Selbekk til Bergens Tidende 17. januar.

Statssekretær Mina Gerhardsen argumenterte derimot helhjertet for hvorfor det er riktig å prioritere medier med base i Oslo.

— Det er et annet utgiftsnivå i Oslo. Lønningene, utleiekostnadene og distribusjonsavgiftene er høyere. Konkurransesituasjonen er også en helt annen.

At BT viste til at Dagen hadde abonnenter i 81 flere kommuner enn Dagsavisen, samt at Oslo-baserte Klassekampen lå nederst på lønnsstigen, imponerte ikke Gerhardsen.

  • Jeg kan ikke gå inn på enkelttall.

— Men jeg tror nok Oslo er i en helt annen liga når vi kommer til utgiftsnivået, svarte Gerhardsen.

Hun fikk svar av sine egne:

— Dette fremstår som helt hodeløst og viser hvor lite gjennomtenkt høringsforslaget er, raste Aps stortingskandidat Ruth Grung.

- Objektiver kriterier

At kulturminister Hadia Tajik nå gjør helomvending, tyder på at protestene har gjort inntrykk. Statsråden varsler at Oslo-satsen vil bli erstattet med en egen «rikssats for riksspredte nyhetsmedier.» Tre kriterier må oppfylles for å komme inn under denne kategorien.

Mediet må ha minst 30 prosent av opplaget sitt utenfor eget utgiverfylke.

Mediet må ha et opplag på minst 100 enheter i en tredjedel av landets fylker.

Mediet må komme ut minst seks ganger i uken.

— Disse kriteriene er objektive, enkle og gjenspeiler de kostnadsmessige utfordringer som riksspredte medier står ovenfor, sier Tajik.

- Vil det være rom for nye aviser i denne støtteordningen?

— Dette vil innebære at Dagen passer inn. Det samme gjelder for Dagsavisen, Klassekampen, Nationen og Vårt Land. Hvis andre skal passe så må de i så fall oppfylle kriterier som å gi ut aviser seks dager i uken.

— Vil disse kriteriene tåle en gjennomgang i ESA-domstolen?

— Det er jo tanken, men jeg er like interessert i hva bransjen mener om kriteriene.

Skreddersydd for Dagsavisen

Regjeringens ordning ser tilsynelatende ut til å være skreddersydd for Dagsavisen. En gjennomgang Bergens Tidende har gjort viser at avisen har 69 prosent av abonnentene sine bosatt i Oslo, mens regjeringen krever at de har 31 prosent av opplaget sitt utenfor eget utgiverfylke.

Avisen har hele 83 prosent av abonnentene i Oslo og Akershus. Kulturminister Hadia Tajik svarer slik på hvorfor hun synes dette er tilstrekkelig til å bli definert som en riksavis.

— De innfrir de objektive enkeltkriteriene jeg nettopp har vist til.

Bergens Tidendes gjennomgang har vist at de riksspredte avisene ser landet fra Oslo. Dagsavisen har eksempelvis 63 av 64 ansatte med pult og stol i Oslo, mens den siste har base i New York.

- Hva tenker du om dette i forhold til begrepet riksdekkende?

— Jeg kan ikke se at det skal styres politisk hvordan redaksjoner skal prioritere ressursene sine. Men hvis journalister og redaksjoner selv ønsker å ta en debatt om hva geografisk nærhet har å si for hvordan journalistiske oppgaver blir løst, ønsker jeg den debatten velkommen.

Dagen ikke den samme

I Dagens lokaler på Danmarks plass blir nyheten tatt svært godt imot.

— Dette ser veldig bra ut. Ikke minst betyr det at en avis som kommer ut fra Bergen er like verdifull som en avis som kommer ut i Oslo. Det er et verdifullt prinsipp. En kan ikke ha en pressestøtte som har en sentraliserende effekt, sier redaktør Vebjørn Selbekk.