En enstemmig lagmannsrett forkastet tirsdag en anke fra tidligere advokat Odd Arild Drevland.

Les også:

Drevland unnlot mandag å møte i et søksmål selskapet Taxi Vest har anlagt mot ham. Det skjedde selv om Bergen tingrett fredag hadde forkastet en begjæring fra Drevland om utsettelse på grunn av sykdom.

Støtter tingretten

På vegne av Drevland, anket advokat Per Magne Kristiansen saken til Gulating. Nå har lagmannsretten konkludert med at tingrettens vurdering holder vann.

"Tingretten har således bl.a. vurdert hvordan saken kan sikres opplyst på en forsvarlig måte uten å høre Drevlands forklaring, samt at saksforberedelsen har vært preget av Drevlands inaktivitet, og at han ikke har tilbudt noe tidsperspektiv på løsning av saken om den nå blir utsatt", står det i kjennelsen fra lagmannsretten.

Usikkert hva som skjer

Søksmålet fra Taxi Vest vil dermed starte opp igjen for Bergen tingrett onsdag.

Per Magne Kristiansen har tidligere sagt at han har fått beskjed av Drevland om å forlate rettssalen dersom saken føres uten Drevland til stede. Det er derfor høyst usikkert hva som vil skje onsdag morgen.

Utsettelser på utsettelser

Kravet om utsettelse fra Drevland føyer seg inn i en lang rekke i anledning striden mellom Taxi Vest og Drevland.

  • Mars 2011 : Bergen tingrett har berammet en rettssak mellom Odd A. Drevland og selskapet Taxi Vest. Drevland sier han er syk, og saken utsettes.
  • Oktober 2011 : Ny dato er satt av til rettssaken. Denne blir utsatt etter at Drevland legger frem en legeerklæring hvor en lege på bakgrunn av en telefonsamtale har påvist omgangssyke hos Drevland.
  • November 2011 : Dom faller i saken uten at partene møter i retten. Bakgrunnen er at Drevland innrømmer at han skylder Taxi Vest penger.
  • November 2013 : Tingretten berammer en annen sak i konflikten mellom Taxi Vest og Drevland. Nå krever Taxi Vest å få ut pengene de mener Drevland skylder dem. Saken utsettes fordi Drevland sier han ikke får tilgang til nødvendige dokumenter som politiet har tatt beslag i.
  • Mars 2014 : Retten forsøker på ny. Saken utsettes til 2. februar 2015 igjen fordi Drevland sier han ikke vil få nok tid til å gå gjennom dokumentene som har vært hos politiet.
  • 29. januar 2015 : Fire dager før saken skal opp, ber Drevland om utsettelse. 30. januar avviser tingretten begjæringen.
  • 1. februar: Drevland anker tingrettens avgjørelse. Det fører til at rettssaken utsettes til 4. februar i påvente av anken. Tirsdag 3. februar forkaster lagmannsretten anken.