• I etterpåklokskapens lys er det ikke tvil om at de interne rutiner i forhold til fakturering hos Odd Drevland burde vært bedre.

Det sier hans forsvarer, advokat Per Magne Kristiansen.

— Det innebærer ikke at Drevland har motregnet uten at det er utført tilsvarende arbeid, skriver Kristiansen i en e-post til BT.

Ifølge Kristiansen har Drevland allerede rettet opp de mangelfulle rutinene.

— Hvordan forklarer Drevland at det ifølge bokettersynsrapporten er underdekning på flere klientkonti?

— Her er det kun én av klientene hvor det er beløp av noe størrelsesorden. Tilsynsrådet har mottatt detaljerte svar på denne klienten som til dels er gjengitt i rapporten og kan leses derfra, skriver Kristiansen.

- Flere advokater i arbeid

Det mest oppsiktsvekkende i rapporten er at Drevland skal ha tatt ut 475.000 kroner fra et dødsbo. Han tilbakeførte senere 200.000 kroner. Med ytterligere fratrekk for Drevlands salærkrav på 100.000 kroner, gjenstår det likevel 175.000 kroner.

Arbeidet Drevland utførte i forbindelse med dødsboet, skal ifølge Kristiansen blant annet være knyttet til at dødsfallet skjedde i utlandet, og salg av eiendom med påfølgende reklamasjoner.

— Drevland summerte timer og konstaterte at det var blitt fakturert for mye av årsaker det er gjort rede for, blant annet at det var flere advokater i arbeid. Drevland tilbakeførte et beløp han antok var tilstrekkelig, noe gjennomgang i ettertid viste at det ikke var, skriver advokaten.Ifølge Kristiansen har Drevland motregnet under saken "uten at klient har reagert på annen måte enn ved aksept".

- Var i ferd med å ordne opp

— Odd Drevland ville selvsagt sørget for å bringe kontoene à jour etter å ha fått det endelige beløpet fremberegnet. Nå kom han ikke så langt, sier Kristiansen, og viser til at Drevland selv leverte inn sin bevilling og plasserte seg selv på sidelinjen.

Kristiansen påpeker flere ganger i e-poster at Drevland selv rettet opp konti på eget initiativ "før Taxi Vest-saken eksploderte".

Av bokettersynsrapporten fremgår det at Drevland tilbakeførte penger til dødsboet og to andre klientkonti 21. november i fjor. Det var dagen før BT skrev den første artikkelen om Taxi Vest-saken, men fire dager etter at BT hadde konfrontert og intervjuet Drevland om forholdene. Han var på dette tidspunktet kjent med at BT ville skrive en sak om dette.