— Vi mener Taxi Vest har fått det de har krav på, sier advokat Per Magne Kristiansen, som representerer den avskiltede advokaten Odd Drevland.

Striden mellom Taxi Vest og Drevland startet allerede i 2009, men er langt fra over (se fakta).

Etter et salg av aksjer i Norgestaxi, ble det innbetalt til sammen 2,8 millioner kroner på en klientkonto Taxi Vest hadde stående hos eks-advokaten.

I fjor fikk Taxi Vest utbetalt om lag en halv million kroner av dette. De gikk til søksmål for å få utbetalt resten, som de mener beløper seg til over tre millioner kroner inkludert renter. Nå forbereder partene rettssaken.

Har ført 1096 timer

I et tilsvar som advokat Kristiansen har skrevet på vegne av Drevland, gjøres det klart at drosjesjåførene ikke kan vente seg én krone til.

Drevland tviholder på at han, med bakgrunn i arbeid han har gjort for selskapet, har vært i sin fulle rett til selv å fakturere for rundt 2,3 av de 2,8 millionene drosjeeierne trodde var deres penger.

— Det er fremlagt dokumenter og timelister som viser detaljene, sier Kristiansen.

Av det 59 sider lange tilsvaret består hele 24 sider av timeføringer av arbeid Drevland mener han har utført for Taxi Vest i perioden 1996 til 2009. Til sammen dreier det seg om 1095,5 arbeidstimer.

Avtale med død mann

I tilsvaret vises det igjen til en tidligere omtalt fullmakt som avdøde Taxi Vest-gründer Norleif Ulveseth skal ha utstedt til Drevland i 2003.

Dokumentet ga Drevland adgang i fremtiden til å ta ut det han selv mente å ha krav på i forbindelse med arbeid for Taxi Vest.

- Hvordan kunne Ulveseth forplikte Taxi Vest med en avtale så vid at den fremstår som en blankofullmakt i Drevlands favør?

— Det er vanskelig å gi en kort redegjørelse for det. Men man må se på totalsituasjonen og det samarbeidet som var i veldig mange år mellom Drevland og Taxi Vest ved Ulveseth, sier Kristiansen.

— Samtidig visste man i 2003 at det ville komme penger ved salget til Norgestaxi. Da var det naturlig at Drevland tok opp dette med betaling for sine tjenester, sier han.

Tar også selvkritikk

Drevlands advokat legger likevel ikke skjul på at hans klient burde opptrådt annerledes. Drevland opplyste blant annet aldri Taxi Vest-styret om avtalen etter Ulveseths død.

— Han unnlot å orientere sin klient fortløpende om beløpene han fakturerte og feilinformerte også revisor om hvor mye som sto på klientkontoen, sier Kristiansen.

Men i tilsvaret til søksmålet presiserer Kristiansen følgende:

«Dette innebærer ikke at de uttak Drevland har foretatt er materielt uberettigede. Det er Drevlands klare oppfatning at han har opparbeidet salær og tilgodehavende mot saksøker som legitimerer og forklarer alt av uttak».

— At Drevland har utført arbeid for selskapet, er det ikke tvil om, sier Kristiansen.

Politiet jobber videre

Taxi Vests advokat Morten D. Haldorsen sier partene ser saken svært forskjellig.

— Dette er første gang vi får saksfremstillingen fra Drevlands side. Vi registrerer at det gis en forklaring som det ikke er veldig mye dokumentasjon på. Vi vil forsøke å ettergå opplysningene og timelistene han har lagt frem, sier Haldorsen.

Parallelt med den sivile saken, jobber politiet med straffesaken mot Odd Drevland.

Ifølge påtaleansvarlig Bertil Rønnestad ved Hordaland politikammer er saken fortsatt under etterforskning.

— Vi har foretatt avhør av en rekke vitner og hatt gjennomgang av dokumentasjon, sier Rønnestad.

Han håper at det før sommeren vil bli avgjort hvorvidt det blir tatt ut tiltale mot Drevland.

Chartis holder igjen

Taxi Vest gikk til søksmål både mot Drevland og hans forsikringsselskap Chartis.

I tilsvaret fra Chartis fremkommer det at heller ikke de akter å betaler beløpet Taxi Vest mener å ha til gode.

For Chartis er det sentrale poenget at de kun forsikrer Drevlands advokatvirksomhet.

«Det at de omtvistede beløp er innbetalt Drevland sin klientkonto er ikke tilstrekkelig til at han har pådratt seg ansvar "i egenskap av advokat"», skriver advokat Svein Å. Bergset, som representerer selskapet.