Tidligere advokat Odd Arild Drevland er tiltalt for grovt blant annet økonomisk underslag.

Ifølge tiltalen skal han ha tatt penger fra tre ulike personer eller selskaper.

  • Det første tilfellet er helt tilbake fra 2003. Drevland skal da som advokat ha hatt disposisjonsrett for et eiendomsselskap, hvor han ifølge tiltalen tok 389.300 kroner. Pengene skal ha vært brukt til egne formål.
  • Det andre tilfellet er Taxi Vest, som BT tidligere har skrevet en rekke saker om. Drevland er her tiltalt for å ha tatt 1.668.750 kroner i perioden juni 2007 til april 2011.
  • Det siste punktet i tiltalen er et dødsbo, som også BT tidligere har omtalt. I løpet av to år fra november 2009 til november 2011 har Drevland ifølge tiltalen her tatt ut 825.000 kroner. De tre punktene i tiltalen omfatter totalt 2,9 millioner kroner og strekker seg fra sommeren 2003 og frem til november 2011.

Advokat Per Magne Kristiansen er Drevlands forsvarer. BT var onsdag morgen i kontakt med Kristiansen, men han var da på vei inn i en rettssak.

Tiltalt for dokumentfalsk

Odd Arild Drevland er gift med bergensordfører Trude Drevland.

Mot slutten av 2011 skrev BT en rekke artikler om at Odd Drevland som advokat skal ha underslått flere millioner kroner fra en klientkonto som tilhørte selskapet Taxi Vest.

Drevland valgte da selv å levere inn sin advokatbevilling og ble også senere fradømt bevillingen. Odd Drevland forklarte at han hadde tatt ut penger fra Taxi Vest med bakgrunn i en avtale han hadde med avdøde Taxi Vest-gründer Norleif Ulveseth. Denne avtalen fremstod som nærmest en blankofullmakt som gav Drevland rett til å fakturere det han måtte ønske.

Ifølge tiltalen er Drevland også tiltalt for dokumentforfalsking på dette punktet. Statsadvokaten mener erklæringen falskelig var undertegnet med Norleif Ulveseth sitt navn.

Drevland er også tiltalt for å ha gitt uriktige opplysninger om Taxi Vests økonomiske situasjon og hvor mye selskapet hadde innestående på klientkonto hos ham.

Mer enn tidligere antatt

En bokettersynsrapport som kom i kjølvannet av Taxi Vest-saken viste at Drevland i tillegg hadde tatt ut 475.000 kroner fra et dødsbo. Ifølge tiltalen ble det altså tatt ut 350.000 kroner mer enn bokettersynet viste.

Drevland er også tiltalt for bedrageri knyttet til dødsboet. Han skal i et brev til arvingene ha unnlatt å opplyse om at det var kommet inn nærmere 160.000 kroner i feriepenger og fra en ulykkesforsikring. Han skal ha fått arvingene til å godta arveoppgjøret blant annet basert på denne feilinformasjonen.

Høy strafferamme

Det er statsadvokaten som tar ut tiltale i saker med en strafferamme på minst seks års fengsel. Forholdene politiet har innstilt på angående Drevland faller inn under grovt underslag, som har en strafferamme på seks år. Bedrageripunktet har alene en strafferamme på tre år, mens det å gi uriktige opplysninger — slik han skal ha gjort overfor Taxi Vest - har en strafferamme på fire år. Dokumentforfalskning har en strafferamme på mellom to og fire år.

Av tiltalen fremgår det at det forbeholdes nedlagt erstatningskrav fra de fornærmede parter.

Sivilt søksmål venter

Etter to og et halvt år med etterforskning sendte politiet før sommeren saken over til statsadvokaten, hvor politiet anbefalte Drevland ble tiltalt for grovt underslag.

Taxi Vest har også gått til sivilt søksmål mot Odd Drevland og hans ansvarsforsikringsselskap. Denne saken skal etter planen opp for Bergen tingrett på nyåret.