Eks-advokat Odd A. Drevland ankom retten ca. kl. 11.10 sammen med sin forsvarer, Per Magne Kristiansen.

Statsadvokat Benedikte Høgseth var også til stede, sammen med en rekke journalister.

Kl. 11.18 begynte tingrettsdommer Stein Dons Heinfjell å lese opp dommen mot Drevland.

Underslaget av klientmidler tilhørende Taxi Vest, et dødsbo og selskapet Torleif Olsen Eiendommer AS beskrives som grovt i dommen.

— Særlig på grunn av de grove tillitsbruddene og de høye beløpene, sa dommer Heinfjell.

Statsadvokaten vurderer anke

Dommer Heinfjell tok for seg at Drevland nok hadde en forhåpning om at han skulle få utbetalt mer penger av Taxi Vest da selskapet fikk inn en del penger i forbindelse med et aksjesalg.

— En forhåpning eller forventning er noe annet enn en rettighet. Tiltalte visste utmerket godt at han ikke hadde krav på pengene, leste Heinfjell opp fra dommen.

Når det gjaldt uttakene fra Taxi Vest og dødsboet, sa dommeren følgende:

— Hoveddrivkraften var eget presserende pengebehov.Dommen ble som følger: Odd Arild Drevland dømmes til fengsel i to år og seks måneder, hvorav ett år gjøres betinget.

Drevland sa på stedet at han aksepterte dommen.

— Jeg må legge det bak meg. Det var det som var hensikten med å komme hit, sa Drevland i retten.

Statsadvokat Benedikte Høgseth la ned påstand om tre års ubetinget fengsel. Hun vurderer nå anke.

— I alle fall på straffutmålingen. Men nå må jeg sette meg ned og få lest dommen ordentlig, sier Høgseth til BT.

- Et forbrytersk forsett over tid

Drevland ble dømt for grovt bedrageri, gvovt underslag og dokumentfalsk.

Under rettssaken innrømmet han all skyld, blant annet å ha forfalsket en avtale med avdøde Taxi Vest-gründer Norleif Ulveseth.

— Bruken av forfalskning faller inn i mønsteret av et forbrytersk forsett over tid. Straffen for denne typen kriminalitet må være streng, sier Heinfjell.

DØMT: Eks-advokat Odd A. Drevland ble dømt til to år og seks måneders fengsel, hvorav et år betingen. Han godtok dommen på stedet.
Marita Aarekol

Dommeren gikk deretter over til å vise til en Høyesterettsdom hvor en annen advokat ble idømt fengsel i to år og seks måneder for underslag.

— Medieomtalen har vært betydelig. Også dette er noe en advokat må regne med. Retten ser at Drevland nok har fått ekstra omtale fordi hans kone har hatt politisk suksess ved å være ordfører i byen, sa Heinfjell om Drevlands tilfellet.

Heinfjell gikk så inn på Drevlands psykiske helse, og hvilken betydning det eventuelt burde får for dommen.

— Retten legger til grunn at Drevland sterkt angrer det han har gjort. Retten ser ikke bort fra at hans psykiske helse er en vesentlig forklaring på at han ikke tidligere har tilstått.

Erkjente all skyld

Straffesaken mot Odd Arild Drevland ble avsluttet mandag for én uke siden.

Det var opprinnelig satt av to uker til rettssaken, men etter at Drevland erkjente all skyld, ble saken vesentlig kortet ned.

Her kan du lese tiltalen mot Drevland.

Ville gi liten strafferabatt

Statsadvokat Benedikte Høgseth argumenterte i retten for at Drevland ikke burde får særlig rabatt for sin tilståelse. Bakgrunnen var at den først kom under selve rettssaken, og derfor ikke bidro til å forenkle etterforskningen.

-  Skal man gi et visst fradrag for tilståelsen, som skal være lite, så påstår jeg tre års fengsel, sa statsadvokat Benedikte Høgseth mandag.

REAGERTE: Odd Arild Drevlands forsvarer, Per Magne Kristiansen, var til tider oppgitt over statsadvokat Benedikte Høgseths inngående spørsmål til Drevland under rettssaken. Her snakker de to sammen under rettssakens første dag i Bergen tingrett, mandag.
Marita Aarekol

Formelt la aktoren ned påstand om fengsel i tre år. Hun ba også om at sakskostnadene ikke skal dekkes.- Forholdet er ikke bare begått mot forretningsklienter, men også private. Det er også klart skjerpende at det er begått løpende underslag over totalt seks år, sa Høgseth under rettssakens siste dag.

Mente påstand var høy

Per Magne Kristiansen, Drevlands forsvarer, sa i sin forsvarstale at påstanden var for streng.

— Aktor har lagt seg på tre års fengsel. Det er vesentlig for høyt. Så hvor skal vi da stabilisere og finne frem til et riktig nivå? Det er problematisk å finne typen advokat som har begått de samme type ting som denne tiltalen innebærer, men vi har funnet noen, sa han.