To måneder før sin død i august 2003 skal Taxi Vest-gründer Norleif Ulveseth ha undertegnet en avtale med Drevland, som da representerte selskapet. Det forteller Drevlands advokat, Per Magne Kristiansen.

For første gang etter at BT begynte å skrive om saken, forteller han Drevlands versjon. Avtalen med Ulveseth er sentral i Drevlands forsvar for hvorfor det tilsynelatende mangler et millionbeløp på klientkontoen som Taxi Vest AS har hatt hos ham.

Som BT skrev i flere avisartikler før jul, har Taxi Vest vært i en langvarig strid med Drevland for å få ut penger fra en klientkonto. Det førte til at Drevland selv i slutten av november valgte å levere inn advokatbevillingen. Siden har han vært gjenstand for både bokettersyn, tilsynsgranskning og politietterforskning – som fortsatt pågår.

— Blankofullmakt

Ifølge Kristiansen skal Drevland helt siden han ble styreleder i Taxi Vest i 1996 ha påtatt seg en rekke oppdrag for selskapet uten å få betaling. Gjennom den angivelige avtalen fra 2003 skal Ulveseth på vegne av Taxi Vest ha gitt Drevland en blankofullmakt til i fremtiden å hente ut penger som han måtte ha til gode fra selskapet.

Avtalen skal verken ha begrensninger for tid, beløp eller arbeidsoppgaver.

Jeg ble så glad da jeg så timelistene. Dette viser i hvert fall at Drevland ikke er noen kjeltring som bare har tatt pengene.

Drevlands advokat Per Magne Kristiansen

På denne tiden var det ingen verdier å snakke om i Taxi Vest, men i 2007 solgte Taxi Vests eierpost på 65 prosent i datterselskapet Norgestaxi Bergen AS, til Norgestaxi AS.

Salget førte til at Norgestaxi fra juni 2007 til november 2009 overførte til sammen 2,8 millioner kroner til Taxi Vest. Pengene ble satt på Taxi Vests klientkonto hos Drevland.

I samme periode begynte Odd Drevland å ta ut penger fra denne klientkontoen.

Til tross for at han var styreleder, informerte han aldri resten av styret i Taxi Vest om uttakene eller avtalen han skal ha inngått med Ulveseth like før sistnevnte døde. I flere prosesskriv til Bergen tingrett nevnte Drevland heller aldri avtalen med Ulveseth.

Drevland tok ut 1,8 mill.

Av de 2,8 millioner kronene som ble overført fra Norgestaxi, skal rundt 450.000 kroner ha gått til revisor og andre utgifter. Taxi Vest-aksjonærene trodde resten var deres. Det var det ikke, ifølge Drevlands advokat.

For med bakgrunn i avtalen som ingen andre kjenner til, har Drevland fra 1996 til 2010 ført 1095 timers arbeid for Taxi Vest.

Basert på alle disse arbeidstimene skal Drevland etter det BT forstår totalt ha tatt ut rundt 1,8 millioner kroner fra klientkontoen. Det siste uttaket ble foretatt 11. april i fjor. Av beløpet på ca. 2.350.000 kroner som Taxi Vests aksjonærer trodde de skulle dele, skal det være om lag en halv million kroner igjen.

- Vet han har gjort noe galt

Taxi Vest har i en årrekke vært preget av konflikter. Ifølge advokat Per Magne Kristiansen var situasjonen så tilspisset da de første pengene ble utbetalt fra Norgestaxi i 2007 at Drevland vegret seg for å gi beskjed om pengene han mente han hadde krav på. Isteden tok han altså ut pengene i det stille.

— Han har feilinformert revisor og Taxi Vest ved å gi uttrykk for at det har vært mer penger på klientkontoen. Drevland vet naturligvis at han har gjort noe galt, sier Kristiansen.

Ifølge Kristiansen ble det verre og verre for Drevland å ta opp temaet med Taxi Vest. Klientmidler er hellige, og skal ikke røres av advokaten.

— Det er så enkelt og håpløst som at når du har gjort det en gang – og vet at det blir spetakkel – så har du malt deg selv inn i et hjørne, sier Kristiansen.

- Har jobbet hardt for hver time

Drevlands advokat er imidlertid lettet over det han mener beviser at hans klient kun har tatt penger han hadde krav på.

— Jeg kan bevise at det er jobbet hardt for hver eneste time, sier Kristiansen, som har gått gjennom timelister som Drevland har ført for hvert eneste år siden han ble styreleder i Taxi Vest.

På spørsmål fra BT avviser han at timelistene er ført i ettertid. Drevland skal blant annet ha jobbet som prosessfullmektig for Taxi Vest i fire ulike rettstvister.

— Jeg ble så glad da jeg så timelistene. Dette viser i hvert fall at Drevland ikke er noen kjeltring som bare har tatt pengene.

Kristiansen mener det ikke er problematisk at Drevland tar rundt 1,8 av de rundt 2,35 millionene som Taxi Vest-aksjonærene skulle dele mellom seg:

— Dette har vært et engasjement som har gått fra 1996 til 2010. Dersom Taxi Vest hadde fakturert underveis, ville dette sett finere ut.