Da saken var opp i forretningsutvalget forrige gang sa utvalgets flertall nei til å be byrådet om å utarbeide et notat om saken. Det skjedde etter forslag fra ordfører Trude Drevland (H). Men da klagen fra SV på forretningsutvalgets vedtak ble behandlet i formiddag, snudde flertallet.

— Godt for saken

— Etter å ha tenkte meg om, så jeg at dette kunne være en interessant og nyttig debatt å ta. Etter litt mer vurdering fant jeg ut at det var helt naturlig å sende den videre og få den tilbake til bystyret. Jeg ser frem til det notatet, og regner med det kan bli en interessant debatt i bystyret, sier Drevland.

— Gikk det litt for raskt i svingene da du først avviste saken? - I grunnen ikke. Med en sak som er så vidt spesiell og kanskje bare berører Bergen indirekte, så trengte jeg litt tid og det fikk jeg. Det var godt for saken og det var godt for dem som fremmet forslaget, sier Trude Drevland.

Taper milliarder

Tina Åsgård vil gjerne at kommunen fatter vedtak om ikke å kjøpe tjenester fra selskaper med kontor i skatteparadis.

— Vi ønsker at et samlet bystyre skal vedta dette. Det viser seg at mange av de selskapene som har vunnet anbudskonkurranser for blant annet Oslo kommune, har etablert seg i skatteparadis for å spare skatt, forteller Tina Åsgård, bystyremedlem for SV.

Hun viser til en rapport lansert ved Norges Handelshøyskole som viser at Norge mister 7,5 milliarder kroner i skatteinntekter grunnet multinasjonale selskapers bruk av skatteparadis.

— Mange av de selskapene som leverer tjenester til kommuner, er store internasjonale konsern som bruker skatteparadis for å skjule profitten sin. Slik forsvinner norske skattepenger som skulle gått til offentlige tjenester, sier Åsgård.

Hun ble svært overrasket da forretningsutvalget først sa nei til å oversende saken til byrådet for utredning. Særlig fordi flere kommuner har behandlet tilsvarende saker. Blant annet har Ulstein kommune, som har stort borgerlig flertall, enstemmig gått inn for dette.

— Ordfører Jan Berset, som representerer Høyre, sa i den forbindelse at det offentlige ikke skal bidra til svart og skjult økonomi.