Odd Arild Drevland overrasket mandag morgen med å erkjenne skyld for alle punktene i tiltalen mot ham. Dette inkluderer blant annet grovt underslag, med en strafferamme på inntil seks års fengsel.

Drevland begrunnet erkjennelsen av skyld med at han følte han hadde vært i en offentlig gapestokk siden 2011, og at han ønsket å legge saken bak seg.

Straffesaken mot ham går likevel foreløpig som planlagt. Aktor og statsadvokat Benedikte Høgseth holdt mandag sitt innledningsforedrag.

Her kan du lese tiltalen mot Odd Drevland.

Her gikk hun blant annet inn på om Drevlands opptreden overfor Taxi Vest, et eiendomsselskap og et dødsbo var situasjonsbestemt, eller av mer generell karakter.

«Sterkt å kritisere»

For å belyse dette spørsmålet, gikk Høgseth gjennom en rekke rapporter om Odd Drevland fra tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Allerede 13. mars 1996 ble det gjennomført et bokettersyn hos Odd Drevland. Da fant tilsynsrådet at det var grunnlag for å kritisere Drevland for sin regnskapsføring og behandling av klientmidler. Det er nettopp klientmidler Drevland nå har erkjent å ha underslått.

I 2003 fikk Drevland igjen på pukkelen. Tilsynsrådet fant det «sterkt å kritisere» Drevland for at han ikke benyttet skattetrekkskontoen korrekt. Han var blant annet skyldig 70.000 kroner som tilhørte skatte— og avgiftsmyndighetene.

- Negativ fokusering

Midt under Høgseths gjennomgang, grep Drevland-forsvarer Per Magne Kristiansen inn.

- Hvor er vi nå i tiltalen? spurte han.

Høgseth svarte at hun ikke var på et spesielt punkt i tiltalen, men at hun viste til ulike rapporter.

— Dette er en ensidig negativ fokusering som er lite objektiv, svarte Kristiansen.

Siste bokettersyn i 2011

Etter den korte disputten, fortsatte Høgseth gjennomgangen i retten.

Et viktig dokument for den pågående rettssaken er rapporten etter et bokettersyn som ble gjennomført hos Drevlands advokatvirksomhet 16. desember 2011. Dette var under en måned etter at BT første gang skrev at Drevland skyldte Taxi Vest penger.

Bokettersynsrapporten konkluderte blant annet med at Drevland hadde tatt ut 375.000 kroner for mye fra et dødsbo.

— Er jeg tiltalt for rot?

Da Høgseth noe senere kom inn på at Drevland selv valgte å levere inn sin advokatbevilling etter at Taxi Vest-saken ble offentlig kjent, påpekte forsvarer Kristiansen at de aldri hadde bestridt at bevillingen ble innlevert.

Forsvareren reagerte på mengden dokumenter statsadvokaten la frem i retten.

- Er jeg tiltalt for rot, spurte Drevland selv.

— Nei, men det har noe med vilkårene for subjektiv skyld å gjøre, svarte Høgseth som en forklaring på hvorfor hun valgte å gå gjennom et stort antall historiske dokumenter.

Høgseth gjentok flere ganger at hun ikke visste hva som lå i erkjennelsen til Drevland, og at hun derfor valgte å holde sitt innledningsforedrag som opprinnelig planlagt.

Odd Drevland vil selv forklare seg i retten tirsdag.