• FÅR BESØK: I løpet av nær fremtid vil et revisjonsfirma foreta bokettersyn ved advokat Odd Drevlands kontor ved Torgallmenningen i Bergen.

    FOTO: Eirik Brekke

Drevland får likevel bokettersyn

- Det at Drevland har levert inn bevillingen, endrer ikke saken, sier tilsynsråd.

Fredag morgen sendte Odd Drevland en e-post til BT hvor han skriver at han selv har levert inn sin advokatbevilling. Han kan dermed ikke jobbe som advokat lenger.

Drevland ble sist uke klaget inn for Tilsynsrådet for advokatvirksomhet av Taxi Vest på grunn av en pengestrid.

- Det at Drevland har levert inn bevillingen, endrer ikke saken på noen som helst måte for vår del. Vi fortsetter vårt tilsynsarbeid uavhengig av det, sier seniorrådgiver Dag Eriksen i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Ifølge Eriksen fattet tilsynsrådet i går ettermiddag en beslutning om å gjennomføre bokettersyn hos Odd Drevland.

- Tung beslutning

Et bokettersyn er en gjennomgang av advokatens regnskaper, med spesielt fokus på behandlingen av klientmidler. Et revisjonsfirma vil i nær fremtid ta kontakt med Drevland for å avtale forholdene rundt bokettersynet.

Ifølge Dag Eriksen er det sjelden at advokater selv leverer inn bevillingen.

«Med bakgrunn i sakens alvorlighetsgrad tok jeg i går den tunge beslutningen om å levere inn min advokatbevilling til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet», skrev Drevland i e-posten til Bergens Tidende.

En advokat som ikke har bevilling, er ikke lenger en advokat. I Norge har man et såkalt rettsrådsmonopol, som innebærer at man må ha advokatbevilling eller annen tillatelse for å kunne yte advokat- eller rettshjelpsvirksomhet.

Kan søke om å få bevilling tilbake

- Er det noen som helst praktisk forskjell på om en advokat blir fratatt bevillingen, eller leverer den inn selv?

Les også

Gir seg som advokat

Odd Drevland har levert inn advokatbevillingen sin med umiddelbar virkning.

Les også

Klaget for to år siden, intet skjedde

Taxi Vest klaget inn Odd Drevland allerede for to år siden i samme sak. Da gjorde tilsynsrådet ingenting.

Les også

BELASTNING: – Jeg beklager sterkt den belastning denne saken påfører min familie, mine medarbeidere og mitt kontorfellesskap, skrev advokat Odd Drevland i en e-post til BT i går.

Skylder 2,4 mill., har 1,3 på konto

Odd Drevland erkjenner at han skylder Taxi Vest nær 2,4 millioner kroner, pluss renter. Ifølge regnskapet hadde han kun 1,3 millioner på klientkonto ved årsskiftet.

- Dersom bokettersynet viser at en advokat har gjort seg skyldig i kritikkverdige forhold, vil det kunne innebære en reaksjon fra vår side. I alvorlige tilfeller kan tilsynsrådet innstille overfor Advokatbevillingsnemnden på at bevillingen tilbakekalles. Det at man selv leverer inn bevillingen, vil uansett ikke føre til at prosessen om eventuell tilbakekalling stanses, sier Eriksen.

En advokat som er blitt fratatt eller har levert fra seg bevillingen, må søke om å få den tilbake. Tilsynsrådet vil da foreta en individuell vurdering.

Skylder 2,4 mill, hadde 1,3 på konto

BT har de siste dagene beskrevet konflikten mellom advokat Odd Drevland og Taxi Vest. Drevland har i mer enn tre år hatt et millionbeløp tilhørende Taxi Vest på klientkontoen. I to år har Taxi Vest ved hjelp av rettslige skritt forsøkt å få tak i pengene.

Onsdag erkjente Drevland at han skylder Taxi Vest nær 2,4 millioner kroner, pluss renter. Ifølge regnskapet hadde han kun 1,3 millioner på klientkonto ved årsskiftet. Taxi Vest er nå bekymret for om pengene er borte.

Drevland skriver i e-posten fredag morgen at han foreløpig ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

Taxi Vest-advokat Morten D. Haldorsen mener at Drevlands innlevering av bevillingen ikke trenger å få konsekvenser for oppgjøret med Taxi Vest.

- Det skal skje et oppgjør, uavhengig av om han leverer inn bevillingen eller ikke. Det får gå sin gang, sier han.

Må stille sikkerhet

Dersom Drevland ikke skulle ha penger å betale til Taxi Vest, kan selskapet likevel få ut pengene sine.

Ifølge advokatforskriftens kapittel to må enhver som skal drive advokatvirksomhet stille økonomisk sikkerhet på minimum fem millioner kroner. Etter §2-3 skal sikkerheten dekke erstatningsansvar advokaten pådrar seg ved utøvelsen av advokatvirksomheten. Taxi Vest hadde ikke et tradisjonelt klientforhold til Drevland, men Drevland oppbevarte midlene for selskapet i forbindelse med sin rolle som tidligere styreleder i selskapet.

- Slik vi oppfatter advokatforskriften, gjelder reglene om sikkerhetsstillelse uansett så lenge det er tale om midler innbetalt til advokats klientkonto, sier Taxi Vest-advokat Morten D. Haldorsen.

Seniorrådgiver Dag Eriksen i tilsynsrådet er av samme oppfatning.

- Generelt vil det være slik at tap som følge av urettmessige uttak av betrodde midler (klientmidler) dekkes under advokatens sikkerhetsstillelse, sier Eriksen.

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.

Velkommen til debatt i Bergens Tidende. Vi setter pris på sterke meninger. I våre kommentarfelt er det høyt under taket, men vi tolererer ikke trakassering, trusler eller hatefulle meninger. Vis respekt for andre debattanters meninger, etnisitet, religion og legning. Husk at mange leser dine ytringer her på bt.no. Tenk derfor nøye gjennom hvordan du ønsker å fremstå. Du må skrive under fullt navn.

Vennlig hilsen Gard Steiro, sjefredaktør.

Siste fra Økonomi

Taxi Vest-saken

  • I 2007 solgte Taxi Vest aksjene sine i Norgestaxi Bergen AS til Norgestaxi. Salgssummen var ifølge Odd Drevland ca. 2,5 millioner kroner.
  • Drevland har i over to år nektet å overføre pengene til Taxi Vest. Begrunnelsene har variert, men den siste har vært at en av aksjonærene har bedt ham holde pengene tilbake. Aksjonæren ønsker at pengene blir utbetalt til aksjonærene istedenfor Taxi Vest.
  • Onsdag gjorde Drevland kuvending. Han informerte Bergen tingrett om at han vil overføre pengene til Taxi Vest likevel.
  • Taxi Vests advokat har klaget Drevland inn for Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. De reiser tvil om pengene er i behold på klientkontoen.
  • Til tross for at Drevland erkjenner å skylde Taxi Vest rundt 2,4 millioner kroner, pluss renter, stod det ifølge regnskapet hans kun 1,3 millioner på klientkonto ved årsskiftet.
  • Fredag morgen opplyste Drevland til BT at han selv har valgt å levere inn advokatbevillingen til tilsynsrådet. Tilsynsrådet vil likevel få gjennomført et bokettersyn hos Drevland i nær fremtid.