— Tiltalen er både alvorlig og omfattende. Den inneholder punkter vi hadde håpet den ikke skulle inneholde, i særdeleshet punktet som går på bruk av falskt dokument, sier advokat Per Magne Kristiansen som er forsvarer for Odd Drevland.

Statsadvokaten i Hordaland tok onsdag ut tiltale mot Odd Drevland for bl.a. grovt underslag, grovt bedrageri og dokumentfalsk. Ifølge tiltalen har den tidligere advokaten tatt tilsammen 2,9 millioner kroner som var klientmidler tilhørende to bedrifter og ett dødsbo.

— Ingen eksakt vitenskap

Odd Drevland har forklart at han hadde tatt ut penger fra selskapet Taxi Vest med bakgrunn i en avtale han hadde med avdøde Taxi Vest-gründer Norleif Ulveseth.

Punktet om dokumentfalsk er knyttet til om denne erklæringen er ekte.

— Om noe er forfalsket eller ikke, er ingen eksakt vitenskap. Det er ingen tvil om at dette er tatt med i tiltalen for å gi saken et veldig alvorlig preg, sier Kristiansen.

Erkjenner kun delvis skyld

Ifølge Per Magne Kristiansen er det bare på punktet om å ha gitt uriktige regnskapsopplysninger til Taxi Vest, at Drevland fullt og helt innrømmer skyld. Men han erkjenner ikke å ha tatt penger urettmessig fra selskapet.

— Han har disponert over penger som Taxi Vest har hatt stående, fordi han har hatt rett til å bruke dem, sier Kristiansen.

Et annet punkt i tiltalen gjelder at Drevland skal ha tatt 389.300 kroner i perioden 2003-2004 i forbindelse med et eiendomssalg. Forsvarer Kristiansen sier at Drevland også her mener han kun har tatt det har var berettiget til.

- Tok for mye fra dødsbo

Når det gjelder punktet i tiltalten om at han tok penger som tilhørte et dødsbo, er situasjonen en annen.

— Her har han tatt ut for mye penger, det er det ingen tvil om. Drevland var tidlig ute med å si at han hadde kommet i skade for å disponere over mer enn han skulle. Han trodde han hadde jobbet mer med den saken enn han hadde, sier Kristiansen.

Ifølge tiltalen tok Drevland urettmessig ut 825.000 kroner fra dødsboet.

- Fryktelig press for Drevland

Selv om tiltalen er alvorlig, er det ifølge Kristiansen også noe positivt for Drevland ved at saken nå er kommet videre.

— Når det første avhøret var i desember 2011, sier det seg selv at man uansett er glad for en avklaring. Drevland har levd i tre år med et fryktelig press, sier Kristiansen.

FORSVARER: - Når det første avhøret var i desember 2011, sier det seg selv at man uansett er glad for en avklaring. Drevland har levd i tre år med et fryktelig press, sier advokat Per Magne Kristiansen, som forsvarer Odd Drevland.