For første gang siden 2007 viser avfallsmengden en oppgang. I første halvår i år økte bossmengden med hele 11,6 prosent fra første halvår 2010. I år vil hver eneste innbygger i BIR-området kaste 18 kilo mer boss enn i fjor.

— Finanskrisen over

I 2010 kastet hver og en av oss i snitt 371 kilo, i år er tallene stipulert til å bli 389 kilo. Det er likevel langt opp til toppåret 2007 da det ble kastet 440 kilo.

— Folk har tydeligvis penger mellom hendene. Vi tolker det som om finanskrisen er over. Nedgangen i avfallsmengden fra 2007 til 2010 var kjempestor. For første gang siden 2007 øker den igjen, sier konstituert kommunikasjonssjef Mette Nygård Havre i BIR til bt.no.

- Pusser opp og bytter ut

Vi er på Ravnanger gjenvinningsstasjon på Askøy. En jevn strøm av biler med hengere fulle av skrot har tatt seg bort den hullete veien inn til det flotte og moderne anlegget.

— Oppgangen er størst på gjenvinningsstasjonene våre. Der har vi til nå i år fått inn hele 18 prosent mer avfall enn til samme tid i fjor. Det er her vi får inn det store grovavfallet. Folk pusser opp, rydder i kjelleren og leverer inn, sier Havre.

Tallene fra 2011 er estimert på bakgrunn av første halvår.

Papir opp, glass ned

De fleste utsorterte avfallstyper viser en oppgang. Innsamlet papir, papp og drikkekartong øker med 16 prosent fra i fjor. Også farlig avfall øker med seks prosent. Selv om avfallsmengden øker kraftig, øker også materialgjenvinningsgraden noe. Det betyr at avfallet du kildesorterer går til gjenvinning og dermed blir til nye produkter. Glass og metall går derimot kraftig tilbake, med 19 prosent.

— Hvordan forklarer du tilbakegangen for glass og metall?

— Folk er veldig flinke til å sortere glass fra annet avfall, men det er en nedgang fra 9,8 kilo til 9 kilo per BIR-innbygger fra i fjor til i år. Vi sliter litt med å forklare dette. Men en grunn kan være at flere produkter nå pakkes i papp og plast. For eksempel at folk nå kjøper mer vin på kartong, mens det før var mest på flasker, sier Havre.

- Aldri sett så godt system

På Ravnanger og på Espehaugen i Bergen er det godt tilrettelagt for å kvitte seg med skrotet. Her kan det kastes ned i konteinere og køene går effektivt unna. Kundeveiledere forteller folk hvor de ulike avfallstypene skal kastes.

— Dette er en veldig bra ordning. Jeg har bodd både i Colombia, USA og Spania, men ingen steder har jeg sett et så godt system. Det er flott med kildesorteringen, vi må jo ta vare på miljøet, sier Juan Lugve. Sammen med Augustin Lugve holder han på å pusse opp et kjøkken. Til Ravnanger kommer han med en varebil og en henger full av det gamle kjøkkenet. Effektivt kvitter de seg med panel, kjøleskap og vasker.

Den nye bossplassen på Ravnanger ble åpnet i juni 2009.

— Det fungerer strålende, men folk kunne kanskje tenkt litt mer hvor det de har med seg skal kastes mens de laster opp tilhengeren. Det ville gjort det lettere for dem, sier kundeveileder Ole Olsen.

Katten i bosset

— Hva er det rareste folk kommer inn med?

— Det er mye rart, men det jeg reagerer mest på er når folk kaster ting som ikke er pakket ut engang. For eksempel helt nye senger innpakket i plast. Dersom folk har med seg noe som de tror andre kan ha nytte av, kan det settes i en egen brukthall. Vi gjør folk oppmerksom på det, men det er opp til den enkelte hva den vil gjøre med sakene sine, sier kundeveileder Ole Olsen.

— Kommer folk til gjenvinningsstasjonene med de døde kjæledyrene sine?

— Ja, det hender. Men de fleste graver nok døde kjæledyr ned i hagen eller leverer de inn andre steder. Restavfall fra privatpersoner skal uansett ikke leveres på gjenvinningsstasjoner. Om noen skal kaste en katt i bosset, så er det restavfall, og skal kastes i den beholderen, sier Havre.

Den problematiske skrukorken

Mengden innsamlet plast har økt dramatisk fra 0,6 kilo i 2007 til fem kilo pr. innbygger i 2011. Dette henger mye sammen med bedre innsamlingsordninger, men også med bedre kildesortering av den enkelte. Det siste året har plastbosset økt med en halv kilo fra hver av oss.

- Skrukorken i plast på juice- og melkekartonger er det mange som lurer på. Skal hele kartongen i pappbosset?

— Ja, det går bra. Maskinene takler det, men du kan godt ta av skrukorken og kaste den i plasten. Vi ser en del også skjærer av det skrukorken er festet på, men det er ikke nødvendig, sier Havre.

— Flinke til å kildesortere

BIR er norges største renovasjonsselskap. BIR-området omfatter 338.000 mennesker i Bergen og åtte andre kommuner.

- Hvor gode er vi egentlig her på kildesortering?

— BIR-kundene er flinke til å kildesortere. Glass og metall og papir er vi veldig flinke til å sortere ut, selv om vi nå ser en nedgang på glasset. Plasten har vi fortsatt en del å gå på. Vi samler inn fem kilo per innbygger, mens noen kommuner i landet samler inn mer enn ti kilo pr. innbygger. Men vi må huske på at ikke alle i BIR-kommunene har tilbud om henteordning for plast. Det gjør nok at vi ikke klarer å samle inn mer per hode. Samlet blir nærmere 85 prosent av bosset vi kaster gjenvunnet til nye produkter eller til strøm og varme. Det er godt over det nasjonale målet som er 80 prosent gjenvinningsgrad. Selv om avfallsmengdene nå går opp så ser vi at også materialgjenvinningen fortsetter å stige. Det bekrefter at kundene våre er flinke til å kildesortere avfallet sitt, sier Havre.

Har du noen meninger om hvordan kildesorteringen kan bli bedre? Del de gjerne med oss.

GOD ORDNING: Juan Lugve (til venstre) og Agustin Lugve skifter ut kjøkkenet og er veldig godt fornøyd med bossordningen på Askøy.
PÅL ENGESÆTER
GIR RÅD: Kundeveileder Elisabeth Jensen gir kundene råd om hvordan avfallet skal fordeles. Lørdag er den absolutt travleste dagen.
PÅL ENGESÆTER
BRUKT, MEN NYTTIG: Flere av sakene på tilhengeren kan kanskje andre ha nytte av. Tom Hestad triller barnevognen inn i brukthallen.
PÅL ENGESÆTER
STOR ØKNING: Økningen av grovavfall som leveres inn på gjenvinningsstasjonene har økt kraftig det siste halvåret.
PÅL ENGESÆTER
PRAKTISK: Gjenvinningsstasjonen på Ravnanger på Askøy funger godt og praktisk for kundene. Nå kan bosset kastes ned i konteineren, og ikke stues inn fra siden.
PÅL ENGESÆTER