• Nedgangen i løssalget har vært dramatisk i fire-fem år, sier administrerende direktør Veslemøy Fredriksen i Bergensavisen.

På de fem siste årene er løssalget av BA mer enn halvert.

Pilene peker bratt nedover for BAs løssalg. Ved fjorårets slutt var løssalget nede i 6385 eksemplarer, mot 12.980 i 2006. Bare i første kvartal i år sank løssalget med 25 prosent i forhold til samme periode i fjor. Nå har ledelsen varslet nye kostnadskutt.

— Det er ingen grunn til å legge skjul på at det er en dramatisk utvikling på løssalgssiden, en situasjon vi har levd med de siste fem–seks årene, sier administrerende direktør Veslemøy Fredriksen i Bergensavisen AS.

- Kontinuerlig prosess

Tirsdag ble det på et allmøte i BA orientert om den økonomiske situasjonen. Etter det BT kjenner til skal avisen kutte kostnader i form av 12–14 stillinger i løpet av ett år.

- Blir det en smertefull prosess?

— Jeg vil ikke kommentere hvordan vi skal kutte ytterlige kostnader. Det vil bli lagt frem en plan for styret den 15. juni, og eventuelle tiltak skal vedtas der, sier Fredriksen.

Hun vil ikke karakterisere sparetiltakene som en ny runde med kutt.

— Dette er et arbeid og en prosess som går kontinuerlig. Vi ser hele tiden på hvordan vi kan drive mer effektivt og hvor vi kan spare penger.

- Er det avdelinger som vil bli skånet ved nye nedskjæringer?

— Vi ser på hele virksomheten, ikke bare deler av den, når vi skal redusere kostnadene våre.

Oppleves tungt

Til bt.no har leder i redaksjonsklubben, Geir Kvile, uttalt at det oppleves tungt blant de ansatte å få servert en ny runde med kutt, mindre enn to år etter den forrige.

— Å svekke kjernevirksomheten - journalistikken - kan umulig være veien å gå dersom målet er å overleve, uttalte Kvile.

- Vil redaksjonen bli skånet ved en ny nedbemanning?

— Ingen er fredet når vi skal vurdere kostnadskutt, sier Veslemøy Fredriksen.

- Hvordan karakteriserer du selv den økonomiske situasjonen?

— Veldig mange piler peker oppover. Vi får god respons på det redaksjonelle innholdet, færre sier opp abonnementet enn før og omsetningen øker bra. Utfordringene er først og fremst knyttet til det fallende løssalget, som utgjør en stor inntektskilde for oss. Vi har likevel mange muligheter for å ta nye posisjoner, drive litt mer kostnadseffektivt og satse mer offensivt, sier BA-direktøren.