Austevoll Seafood eig 62,56 prosent av oppdrettsselskapet, og inntektene frå oppdrettsselskapet utgjer tre fjerdepartar av driftsinntektene i Austevoll Seafood.

Konsernet meiner utsiktene er gode i alle marknader.

Sjølv om laks veg tyngst, tener Austevoll Seafood også godt på å lage fiskemjøl og fiskeolje, med Sør-Amerika som tyngdepunkt, og på fiske til konsum i Peru

Lerøy Seafood Group ASA 1. kvartal 2011 1. kvartal 2010
Driftsinntekter 2225 1873
Driftsresultat 495 525
Resultat før skatt 501 553
Austevoll Seafood ASA 1. kvartal 2011 1. kvartal 2010
Driftsinntekter 2952 2746
Driftsresultat 536 579
Resultat før skatt 521 588

* Tall i millioner kroner