Tidligere styreleder og storeier i rederiet Tordenskjold, Tor Johan Stuve (49), er i Oslo tingrett dømt til ett år og ni måneder i fengsel. Aktors påstand var syv års fengsel.

Han slipper imidlertid å betale erstatning eller å få midlene sine inndratt, og reddet dermed mange av millionene sine.

Aktoratet hadde lagt ned påstand om at Stuve skulle betale 3,8 millioner kroner i erstatning til DnB NOR Finans. Han skulle også betale Storebrand 120.000 amerikanske dollar, og få 4,7 millioner dollar og 442.000 euro inndratt fra beholdningen sin i skatteparadiset Guernsey.

Nektet skyld

Rederen nektet straffskyld for alle de 23 forholdene han er tiltalt for da straffesaken mot ham startet i Oslo tingrett i høst.

Dommen er oppsiktsvekkende i lys av at Stuves nære samarbeidspartner i 2008 ble dømt til fem og et halvt års fengsel for mange av de samme forholdene, og Stuve regnes som hovedmannen i saken.

Stuve ble også dømt til å betale Storebrand Bank 121.000 kroner i erstatning, men frifunnet for erstatningskravet mot DnB Nor Finans.

Stuve var tiltalt for økonomisk utroskap mot selskaper han selv har vært styreleder og reell leder av. Ifølge Økokrim har han opptrådt som unødvendig og fordyrende mellomledd i salgstransaksjoner med skip og utstyr, og urettmessig beriket seg på selskapers bekostning.

Markedspris? — Så lenge det ikke er betalt overpris, er Stuves virksomhet helt legitim, mente forsvarer Anders Brosveet. Han fremholdt at styremedlemmer ikke har noen forpliktelser overfor selskapet utenfor selve styrerommet, med et lite unntak for misbruk av innsideinformasjon.

Brosveet mener Stuve ikke har opptrådt illojalt når Guernsey-stiftelsen hans har kjøpt skip og videresolgt dem mye dyrere til Tordenskjold-konsernet eller andre selskaper som Stuve har sittet sentralt i.

Brosveet sier Stuve tilførte selskapene en merverdi før han solgte dem videre. I noen tilfeller har det dreid seg om omklassifisering av skip, i andre tilfeller fraktkontrakter.

Brosveet mente dessuten at Stuves kjøp av skip via Guernsey-trusten måtte ses helt uavhengig av senere videresalg.

Planlagt tapping Aktor Henrik Horn fra Økokrim mener at salgstransaksjonene var planlagt i forkant fra ende til annen, med den hensikt å tappe selskaper.

Tor Johan Stuve er tiltalt for utroskap mot Tordenskjold-selskaper og andre selskaper han styrte/eide og bedrageri mot banker, for tilsammen 170 millioner kroner.

Saken oppdateres.