Konkursboet etter den fallerte forretningsmannen fra Stavanger hadde gått til Bergen tingrett for å få tilbake «Windy 4»-båten fra den uheldige kunden, som alle er enig om hadde kjøpt og betalt for den kostbare farkosten.

Domstolen ga boet medhold, og 58-åringen må gi fra seg båten han kjøpte av Norsk Båtsenter i Bergen 20. september 2010 — drøyt fire måneder før Johs Lunde Marine Group gikk over ende, skriver aftenbladet.no.

- Fikk dommen i dag

bt.no kontaktet båtkjøperen tirsdag ettermiddag. Da hadde bergensmannen nettopp fått dommen.

— Jeg ønsker ikke å kommentere saken nå. Jeg fikk dommen i dag og har ikke snakket med min advokat ennå, sier bergensmannen til bt.no.

- Vurderer du å anke?

— Det har jeg ikke tenkt på ennå.

- Selskapet var eier

Nordea hadde nemlig pant i båten. Norsk Båtsenter løste aldri inn dette pantet, selv om kunden betalte inn hele beløpet på 2.150.000 kroner da han fire dager senere overtok Windy-en.

I stedet brukte de ansvarlige i Norsk Båtsenter, som gjennom hele 2010 var i store, økonomiske problemer, hele beløpet til drift.

Fra tingrettsdommen fremgårdet: «Etter kontraktsinngåelsen utferdiget selskapets representant skjøte påbåten og innsendte dette til Skipsregistrene. NN (kunden) ble imidlertid ikke registrertsom ny eier av båten. Årsaken til den manglende registeringen var at Nordea nektetå slette pantet i båten før kjøpesummen ble innbetalt på selskapets konto der.»

Og videre: «NN har ikke fått registrert sitterverv av båten i Skipsregisteret, hvilket innebærer at selskapet varregistrert som eier på konkursåpningstidspunktet.»

Strøk Nordea-konto

Nordea var kjent med pengeproblemene i Norsk Båtsenter, og hadde forsøkt å sikre sine verdier ved å legge inn en heftelse om at Windy-båten ikke kunne selges uten at det var gjort opp med dem. Men for å kunne beholde pengene for båtsalget selv, forandret Norsk Båtsenter på den ferdig trykte kjøpekontrakten der Nordeas kontonummer stod oppført.Etter ordre fra en av lederne i selskapet, strøk selgeren ut dette kontonummeret med en kulepenn.

I stedet skrev han for hånd opp et kontonummer i Handelsbanken som 58-åringen skulle sette pengene inn på. Slik ble ikke Nordea varslet om at båten faktisk var solgt.

Avviste leiekrav

Skipsregisteret gjorde Norsk Båtsenter oppmerksom på problemet allerede like etter at båtsalget var gjennomført. Likevel forsøkte ikke selskapet å gjøre noe med pantet før i slutten av desember 2010. Da henvendte de seg til Nordea med en kvittering som viste at 58-åringen hadde betalt for båten, men Norsk Båtsenter løste aldri ut pantet fra banken før konkursen en drøy måned senere.

Bergen tingrett utelukker ikke at Norsk Båtsenter har begått straffbare handlinger i forbindelse med salget av båten til 58-åringen.Den uheldige båtkunden nektet å gi fra seg båten da bostyret etter Lunde-konkursen gjorde krav på båten i fjor vår. I stedet har han fortsatt å bruke båten som om den var hans. Bostyret ville derfor ha 350000 kroner i vederlag som leie av båten i halvannet år fra 58-åringen. Bergen tingrett avviste imidlertid kravet, fordi de mente at boet ikke hadde sannsynliggjort at et så høyt beløp representerte markedsleie på Vestlandet, slik det ble hevdet.

I tillegg mener domstolen at 58-åringen har brukt et stort beløp på vedlikehold og forsikringer som må motregnes bostyrets krav om leie.