Nordhordland tingrett slår fast at danske Hempel kan holdes ansvarlig for forurensningen ved den gamle malingsfabrikken på Florvåg i Askøy, skriver Dagens Næringsliv onsdag.

Hempel kjøpte bedriften i 1983, og la den ned i 1991. Etter at det ble oppdaget store mengder forurensning bestemte Miljødirektoratet seg for å rydde opp. Nå har tingretten slått fast at Hempel som morselskap må refundere statens opprydningskostnader på tomten.

Foreløpig: 2,4 millioner

— Det er to ting som er viktig med denne dommen. Det ene er at et morselskap er holdt ansvarlig. Dommen har også fastsatt at selv om forurensningen var lovlig tidligere, så er eier av tomten ansvarlig for den forurensningstilstanden, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro til DN.

Dommen sier at Hempel må betale 2,4 millioner kroner for oppryddingen. Det er likevel bare en liten del av det som trolig blir den totale regningen.

Kan bli 150 millioner

Både større deler av tomten og ikke minst sjøbunnen utenfor Florvåg er blant de mest forurensede områdene i Norge. En konsulentrapport har estimert kostnadene til opprydding av sjøbunnen til 150 millioner kroner.

Miljødirektoratet vil avvente en rettskraftig dom før det eventuelt går videre med de andre delene av saken. Hempel ønsker ikke å kommentere dommen før ankefristen er gått ut 9. november.