Det går fram av en fersk dom i Oslo tingrett, som Dagens Næringsliv omtaler onsdag. I en børsmelding varsler Oil Tools Supplier at de vurderer å anke.

Boreutstyr

Oil Tools Supplier het frem til september i fjor Petrolia Services AS, og striden gjelder penger som selskapet overførte til Petromena i november 2008. Petromena var det største av de tre riggselskapene Berge Gerdt Larsen var i ferd med å bygge opp, før alle gikk over ende i kjølvannet av finanskrisen med en samlet gjeld på rundt åtte milliarder kroner.

Betaling for boreutstyr, mente Petrolia. Et lån som er gått tapt, mente bostyret til Petromena, som krevde utstyret tilbake, eventuelt betaling. Nå har altså bostyret fått gjennomslag i Oslo tingrett, som dømmer Oil Tools Supplier AS til å betale konkursboet rundt 81 millioner kroner, samt forsinkelsesrenter på 16 millioner kroner. I tillegg må Larsens selskap betale Petromena saksomkostninger på 3,2 millioner kroner, ifølge Dagens Næringsliv.

— Dobbel betaling

I børsmeldingen skriver Oil Tools Supplier AS at de mener dommen bygger på et uriktig faktisk og rettslig grunnlag, og at de oppfatter det som grovt urimelig at de skal betale for det samme utstyret to ganger. Pengekrangler i kjølvannet av riggkonkursene til Berge Gerdt Larsen har ført til rettssaker både i USA, Europa og Asia. Selv er Larsen tiltalt for grovt bedrageri og grovt skattesvik. Rettssaken mot ham har gått i Bergen tingrett i nesten seks måneder.