Saken gjelder juks med tollopplysninger ved salg av tørrfisk til Nigeria.

Selskapets leder dømt

Daglig leder av et eksportfirma i Bergen, er dømt til betinget fengsel i 60 dager og har fått en bot på 25.000 kroner for brudd på tolloven.

Selskapet har vedtatt et forelegg for de samme forholdene. De må betale bøter på 2,6 millioner kroner.

Leder av bergensfirmaet, en mann i begynnelsen av femtiårene, har tilstått forholdene.

— For mye tørrfiskhoder

Økokrim skriver at firmaet i perioden 2006 til 2009, la frem uriktige fakturaer i forbindelse med 30 forsendelser av tørrfisk og tørrfiskhoder til Nigeria. Eksporten har en samlet verdi på 36 millioner kroner.

— De har ført opp langt større mengde med tørrfiskhoder enn det de virkelig har eksportert. På denne måten har de unndratt eksportavgifter i Norge. I tillegg kan de uriktige dokumentene ha medført store tollunndragelser i Nigeria, sier politiadvokat Åsne Hana Torgersen i Økokrim til bt.no.

Aksjonen mot tørrfiskfirmaene har pågått siden høsten 2009, og har vært et samarbeid mellom Økokrim, Tollvesenet, Skatteetaten og Fiskeridirektoratet.

Penger til skatteparadiser

Tre eksportfirmaer, fra Bergen og Drammen, skal ha jukset med tollopplysninger ved salg av tørrfisk til Nigeria. Et annet eksportfirma er anmeldt for manglende regnskapsførsel.

Til sammen har dette bidratt til en unndragelse av 15 millioner kroner i toll i Nigeria, samtidig som en halv million kroner er unndratt i eksportavgift i Norge. Det er også avdekket fiktiv fakturering og overføringer til kontoer i skatteparadiser.

Dom i den første rettssaken har nå falt.

Det er utferdiget forelegg, og tatt ut tiltale mot tre andre selskaper og personer.

To av rettssakene er berammet til henholdsvis 12.-13. desember og 16.-17. januar.