Etter å ha blitt frikjent i tingretten, ble to av de tre mennene i alderen 49 til 51 år i Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel i fire måneder, mens sistemann fikk fem måneder.

De anket. Nå har Høyesterett avvist anken. Dommen blir dermed stående, og alle tre må sone sin straff i fengsel.

To av mennene er bergensere, mens en er bosatt i utlandet.

Eltek solgte Nera

Alle tre er dømt for å ha misbrukt innsideinformasjon da Eltek ASA solgte bergenselskapet Nera Networks til israelske Ceragon.

To av mennene kjøpte aksjer i Eltek 19. januar 2011, samme dag som det ble kjent at Eltek skulle selge Nera. Tredjemann skal ifølge dommen ha gitt dem innsideopplysninger før nyheten om Nera-salget ble offentlig kjent.

E-post og telefon

Et sentralt bevis i saken var en e-post som ble sendt mellom to av de dømte den dagen Nera-salget ble kjent:

«Håper det gikk bra for deg i dag :) Snakkes.»

Den andre svarte: «Kjøpte 40k for 3,79.» 40k betyr 40.000 (aksjer).

Etterforskningen viste også at to av de dømte hadde snakket sammen på telefon tidligere samme dag.

Lagmannsretten fant det bevist at den ene mannen, som jobbet i Nera-konsernet, i denne samtalen hadde fortalt den andre om det kommende salget, og at sistnevnte fortalte dette videre til tredjemann.

Avviste anken

De to valgte altså å handle aksjer i Eltek. Etter at Nera-salget ble kjent, steg børskursen på Eltek-aksjen, og de to fikk en gevinst på henholdsvis 127.000 og 68.000 kroner.

Disse gevinstene blir nå inndradd. Alle tre må også ut med 15.000 kroner hver i sakskostnader.

I kjennelsen sin gir Høyesterett full tilsutning til både lovanvendelsen og straffeutmålingen som Borgarting lagmannsrett foretok.

Høyesterett «finner det etter dette klart at ankene ikke kan føre frem og at heller ikke sakens karakter og prinsipielle betydning tilsier at ankene bør tillates fremmet», heter det.

Økokrim tilfreds

Politiadvokat Jul Fredrik Kalternborn, som sammen med statsadvokat Henrik Horn har ført denne saken på vegen av Økokrim, er tilfreds med at dommen fra lagmannsretten blir stående.

— Den bekrefter det vi har ment hele tiden, nemlig at den som mottar innsideinformasjon har plikt til å trekke en kjøpsordre på en aksje, sier Kaltenborn.

— Min klient er selvsagt skuffet over utfallet, men vi kan ikke gjøre annet enn å ta kjennelsen til etteretning, sier advokat Atle Birkeland. Han representerer mannen som skal ha fått opplysningene om Nera-salget sist.