2. mars i 2009 forliste MS «Alrita» i Hustadvika i Romsdalen. Mannskapet på fem måtte hoppe i sjøen, ble reddet opp fra redningsflåter og et bildekk. Skipet var lastet med 770 tonn sentrifugeslam.

En måned før skipet sank, ville ikke skipper Magnar Landøy føre båten videre. Han mente den var i for dårlig stand.

Grov uaktsomhet

I en fersk dom fra Stavanger tingrett, er SAR AS, som hadde bestilt skipet for å frakte slam, dømt for grov uaktsomhet.

— Det viktigste i samband med forliset er at ingen mennesker ble skadet. Når det gjelder dommen er vi både skuffet over og grunnleggende uenige i konklusjonen i den, sier administrerende direktør i SAR-gruppen, Per Kristian Nagell.

Retten konkluderte med at ansatte hos SAR AS hadde utvist uaktsomhet forut for MS «Alritas» forlis. Skipet sank fordi lasten forskjøv seg. Lasten var våtere og dermed mer ustabil, enn det som var tillatt fraktet om bord på skipet

— Dette er en prinsipiell viktig dom fordi det er en tydeliggjøring av ansvaret når informasjon blir holdt tilbake, og et område der vi har lite rettspraksis, sier advokat Christian Kjellby Nesset i advokatfirmaet DLA Piper.

Dommen ble avsagt 29. juni i Stavanger Tingrett og er ennå ikke rettskraftig.

Kapteinen uaktsom

Kapteinen på MS «Alrita» får i dommen kritikk å ha handlet klart uaktsomt. Han hadde sett de aktuelle massene mens de ble lastet og mannskapet på båten hadde gjort ham uttrykkelig oppmerksom på at de ikke oppfattet lasten som stabil. På grunn av dette har retten derfor avkortet erstatningen med en tredjedel.

SAR fikk vite fra en annen kaptein at han ikke ville ta lasten, fordi han mente den var ustabil. Den informasjonen holdt SAR tilbake da de booket «Alrita».

— Hvert år går rundt 100.000 bulklaster langs norskekysten, men innenfor sjøretten er det veldig lite praksis om ansvar for å kontrollere denne lasten. Lovverket er relativt klart, men det er først nå det er praksis på det. Den som skal ha sendt råvarer av spesiell karakter, må kjenne til hvordan stoffet oppfører seg ved transport, sier Nesset.

Banken tilfreds

Nesset representerte Tysnes Sparebank i saken. Banken hadde pant i skipet og krevde erstatning fra SAR AS for tapet.

SAR ble dømt til å betale en erstatning på 1,8 millioner kroner til Tysnes sparebank. Skipet var forsikret og banken har tidligere fått utbetalt 3,4 millioner fra Tryg Forsikring etter forliset.

— Vi er tilfreds med dommen, selv om vårt krav på 5,3 millioner ble avkortet. Vi vil sette oss grundig i premissene i dommen før vi tar stilling til eventuell anke, sier banksjef Dag Sandstå i Tysnes Sparebank.

MS «Alrita» var lastet med 770 tonn sentrifugeslam, som er sluttproduktet etter at boreslam fra Nordsjøen har vært gjennom en sentrifugeringsprosess.

- Rederiet og kapteinens ansvar

— Vi er uenige i dommen. I første omgang tar vi den til etterretning, så vi får vurdere nærmere om vi skal anke den, sier advokat Jostein Sundvor i advokatfirmaet Kluge, som representerte SAR AS i rettssaken.

— Det viktigste i samband med forliset er at ingen mennesker ble skadet. Når det gjelder dommen er vi både skuffet over og grunnleggende uenige i konklusjonen i den, sier administrerende direktør i SAR-gruppen, Per Kristian Nagell.

Han tilbakeviser at de holdt tilbake opplysninger.

– Vi er opptatt av sikkerhet, og synes en slik dom er veldig beklagelig å få på oss. Rederiet ba oss om spesifiserte opplysninger om beskaffenheten på lasten, og det fikk de. Her blir det påstand mot påstand. Vi mener dette er rederiet og kapteinen sitt ansvar. Og i dommen ble det jo understreket at kapteinen på tross av klare meldinger fra mannskapet om at lasten var ustabil, valgte å laste. Derfor mener jeg det blir feil å legge ansvaret over på oss, sier Nagell.

Nagell sier de nå er i tenkeboksen og vil vurdere dommen skikkelig, før de bestemmer seg om de skal anke.

SAR AS har etter forliset valgt å stille krav om at sentrifugeslam kun skal fraktes med skip med langskipsskott. Noe som gir bedre stabilitet.

Tre av mannskapet som ble hentet om bord i redningsskøyten.
PRINSIPIELL: - Dette er en prinsipiell viktig dom fordi det er en tydeliggjøring av ansvaret når informasjon blir holdt tilbake, sier advokat Christian Kjellby Nesset.