BT skrev i oktober 2009 om drosjeeieren som fikk store avgiftsrabatter på en rådyr Mercedes GL 320. Men på jobb i Norgestaxi stilte han med en helt annen bil.

I september 2007 kjøpte mannen to Mercedeser. Den ene hadde listeverdi på 1,1 millioner kroner, den andre drøye 300.000 kroner. Den dyreste registrerte han som drosje, og fikk ca. 315.000 kroner i rabatt på engangsavgiften.

I tillegg kunne han trekke fra merverdiavgiften på over 100.000 kroner.

- Ikke i taxiversjon

Men eieren tok aldri den dyre bilen i bruk som drosje. I stedet var det den billigste bilen som ble benyttet i drosjevirksomheten.

Overfor BT hevdet mannen at han hadde installert taksameter i sin Mercedes GL 320, men han kunne ikke bevise dette. De ansvarlige for installering av taksameter i Norgestaxi sine biler avviste at de noen gang hadde hatt en slik bil inne på verkstedet.

Bertel O. Steen, som solgte bilen, bekreftet at slike biler som drosje er uvanlig.

— Vi som importør selger ikke denne modellen i taxiversjon, sier informasjonssjef Hanne Werner Nilsson, som uttaler seg på generelt grunnlag.

Også Jan Tennfjord, daglig leder i Norgestaxi Bergen, sier at slike biler er svært uvanlige som drosjer.

— Vi kan med sikkerhet si at vi aldri har hatt en slik bil i vår drosjepark. Dette er en spesiell bil som ville vakt oppsikt i hele næringen, sa han.

Fant flere tilfeller

Etter BTs artikkel innledet politiet etterforskning av mannen i 30-årene. Denne uken ble han dømt til fengsel i ett år for flere tilfeller av bedrageri mot det offentlige, deriblant ett tilfelle som ligner det BT avdekket.

I 2006 kjøpte drosjeeieren en Volvo XC90, som han fortalte tollvesenet skulle benyttes som drosje. Heller ikke det stemte, og retten mener mannen uriktig fikk refusjon av 178.000 kroner.

I tillegg er mannen dømt for å ha forledet ansatte ved Fjell Trygdekontor til å utbetale seg over 250.000 kroner i sykepenger, til tross for at han i hele perioden jobbet for fullt som drosjesjåfør både i Norgestaxi og Bryggen Taxi.

Han er også dømt for å ha unndratt merverdiavgift på rundt 180.000 kroner for de to bilene.

- Oppdaget tilfeldig

Drosjeeieren erkjente seg delvis skyldig etter de fleste tiltalepunktene. Han er tidligere domfelt for økonomisk kriminalitet.

Nordhordland tingrett mener det er en skjerpende omstendighet at mannen har utvist et betydelig tillitsbrudd overfor myndighetene, og at han har opplyst uriktige opplysninger til toll- og skattemyndighetene.

«Retten bemerker at det krever betydelige ressurser å avdekke slike overtredelser, og at det kan bero på tilfeldigheter at slike straffbare forhold blir avdekket» heter det i dommen.

Dommen kan ankes til lagmannsretten.

FEIL BIL: Denne bilen gikk som drosje i Norgestaxi fra høsten 2007, uten å være registrert som drosje. I stedet var det en større, og mye dyrere Mercedes som ble registrert som drosje hos Statens vegvesen på dette løyvenummeret.
EIRIK BREKKE (ARKIV)