To menn som kaller seg «Institutt for kritisk samfunnsanalyse¤ la i forrige uke ut hjemmesiden, hvor de oppfordrer folk til å sende inn eksempler på dommere, politifolk, advokater og sakkyndige som de mener har gjort en dårlig jobb. Målet er å rette et kritisk søkelys på det norske rettssystemet.

Fire dommere fra Sunnmøre herredsrett i Ålesund blir beskyldt for løgn på hjemmesiden, og påstandene som framsettes er sannsynligvis i strid med norsk injurielovgivning, skriver Aftenposten.

Innholdet på hjemmesiden ligger fysisk på en server i USA, derfor kan det bli vanskelig å stoppe beskyldningene mot dommerne.

NTB