Også hemmelige brev med opplysninger om den svenske OL-komiteen ble spredd videre til in-ternettbrukere over hele verden. Dataviruset Sircam, som denne uken har rammet tusenvis av bedrifter over hele verden. Det var hos advokatselskapet Björn Roengren at datamaskinene begynte å leve sitt eget liv. Blant annet ble deler av klientregisteret sendt ut, med blant annet Dolph Lundgrens konto-oversikt, og en oversikt over OL-komiteens pengebeholdning. Den svaneksa avisen Aftonbladet var blant dem som mottok de hemmelige dokumentene. — Dette er ikke bra. Slikt skal ikke skjer uansett hvor følsom informasjon vi snakker om, sier Björn Rosengren. Han forteller at han fikk et e-brev med teksten "Hi! How are you! I send you this file in order to have your advice". Vedlagt lå et dokument som inneholdt Sircamviruset, og som videresendte tilfeldig valgte dokumenter på Rosengrens datamaskin til mennesker han tidli-gere hadde vært i kontakt med via e-post. Sircam rammer bare datamaskiner med oprativsystemet Windows, så alle Mac-brukere kan slappe av.