Dof fikk et resultat før skatt på minus 9 millioner kroner i andre kvartal 2011. Det er en bedring på 150 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Nå tror konsernet på lysere tider resten av året.

Dof ASA 2. kvartal 2011  2. kvartal 2010
Driftsinntekter    1581* 1521
Driftsresultat   215 198
Res. før skatt -9 -159

* Beløp i mill. kr

Høy aktivitet i Brasil og Asia

— Inntjeningen for konsernet forventes i dag å bli bedre i andre halvår sammenlignet med første halvår, skriver selskapet i rapporten som ble lagt frem torsdag.

— DOF Subsea har sikret tilfredsstillende kontraktsdekning for prosjektflåten i tredje kvartal og i tillegg fått nye skip i drift, skrives det videre.

Det er særlig aktiviteten i Asia og Brasil som har vært høy, mens den har vært lavere i Nordsjøen, Gulf og Mexico.

Ifølge rapporten er aktiviteten i Asia og Brasil fortsatt økende med tilførsel av flere skip. Skandi Commander ankom Brasil i april og startet på en fem års kontrakt med Petrobras.

For supplyflåten beskriver selskapet at de har en høy kontraktsdekning, og tror det ikke vil være noe særlig usikkerhet rundt inntjeningen der fremover.

Nye kontrakter

Konsernets flåte opererer hovedsakelig i Nordsjøen, Vest- Afrika, Brasil og Asia og Australia. I andre kvartal ble datterselskapet Subsea Asia Pacific tildelt flere kontrakter i Asia og Australia med et totalt volum på rundt 47 millioner dollar.

Skipene «DSV Skandi Singapore» og «CSV Skandi Hercules» skal benyttes.

— DOF Subsea Asia sin aktivitet har vært hektisk i perioden. Det forventes sterk vekst i Asia i andre halvår, heter det i rapporten.

Konsernet fikk også en liten oppgang i inntekter. I andre kvartal utgjorde dem 1.581 millioner kroner. Driftsresultatet bedret seg 17 millioner kroner, til 215 millioner kroner.