— Slik blir det ikke kortreist mat av. Vi kan rett og slett ikke leve med en slik beslutning, sier gründer og daglig leder av kjøttbedriften Strilalam på Algrøy i Fjell kommune.

Seks sauebønder der ute har gått sammen for å skape et kinderegg, helt i tråd med landbruksministerens drøm.

Strilalam gir sauebøndene i distriktet litt bedre betalt for kjøttet. På den måten hjelper de kulturlandskapet, samtidig som de tilbyr kunder i distriktet kortreist og eksklusivt kjøtt.

Men Mattilsynet er smekkfull av paragrafer som gir byråkrater rikelig med tolkningsmuligheter. Og tilsynets distriktskontor for Indre Østfold og Follo mener at slakterne må ha sitt eget toalett. Strilalam har nemlig ikke lov å slakte selv, og leier inn Mobilslakt AS til å gjøre denne jobben. De gjør den i en stor tilhenger innredet som et moderne lite slakteri. Og denne hengeren står i en moderne garasje inne i Strilalam sin bygning, mens slaktingen på Sotra pågår.

— Kan ikke godkjenne

Men nå er det ikke lenger godt nok at slakterne bruker de godkjente toalettene som både ansatte i Strilalam og Mattilsynet selv bruker. Tilsynet er nemlig til stede og kontrollerer under hele slaktingen.

Slakterne hører til et eget selskap, og det krever eget toalett. I en e-post fra 19. januar i år viser seksjonssjef Jarle Bergsjø ved Mattilsynet i Follo til sitt tidligere svar og skriver:

«Mattilsynet konkluderte da med at mobilslakt ikke kan benytte toalett og garderobe på slakteplassene de besøker, men må ha tilgang til eget toalett og egen garderobe. Vi står fast ved vurderingen og kan derfor ikke gi en midlertidig godkjenning i januar».

Dermed bar det inn i slakteribilen og strake veien til Ølen for de 50 sauene fra Sotra.

Følgebil med do

Daglig leder for Mobilslakt AS, Torill Malmstrøm, er mildt sagt oppgitt over avslaget fra Mattilsynet og understreker at de nye hygienekravene som kom ved årsskiftet ikke pålegger det mobile slakteriet et eget toalett, men et egnet toalett.

Malmstrøm er veterinær og har selv jobbet mange år i forløperen til Mattilsynet.

Hun understreker at Mobilslakt er godt i gang med å planlegge eget toalett i en egen følgebil. Men det er med tanke på slakting rundt om på gårdene, hvor de ikke har egne toaletter og garderober som er godkjente av Mattilsynet, slik Strilalam har. Det koster penger.

— Nettopp derfor er det surt med en inntektstap på rundt 50.000 kroner som vi nå opplevde når Strilalam måtte sende sine sauer til Fatland slakteri, sier Malmstrøm.

Mobilslakt AS er ifølge Malmstrøm foreløpig det eneste mobile slakteriet for husdyr i Norge. Den store kunden har så langt vært Strilalam på Sotra, som i fjor la beslag på 21 av 29 slaktedøgn.

Den gang hadde slakterne dispensasjon til å bruke Strilalam sine godkjente toaletter, men nå har Mattilsynet i Indre Østfold og Follo satt foten ned.

Hvorfor Østfold?

— Forretningsadressen vår er Holmedal i Askvoll, der en av våre fire gründere holder til. Og siden de første kundene våre er på Vestlandet, fant vi det naturlig å ha selskapets forretningsadresse der. Men siden jeg som daglig leder bor i Vestby, har Mattilsynet sentralt bestemt at saken skal behandles ved distriktskontoret i Askim, sier Malmstrøm.

Også Evelyn Sommer som har fått hele anlegget sitt kontrollert av Mattilsynet i Hordaland, finner det mildt sagt pussig.

  • Under slaktingen er det Mattilsynets ansatte her vest som er til stede og følger slaktingen. De bruker våre toaletter, garderober og spiserom. Og vi har det beste forholdet til dem, sier Sommer. Si din mening i kommentarfeltet under!
IKKE GODT NOK: – Slik ser toalettet ut som Mattilsynet ikke vil godkjenne for slakternehos Mobilslakt, sier sjefen for Strilalam, Evelyn Sommer. FOTO: Tor Høvik