Med rekordhøye priser på norsk oppdrettslaks blir det også rekordresultater for verdens største lakseprodusent. Marine Harvest skuffet inn 5,7 milliarder kroner i inntekter i årets tre første måneder. Det er over to milliarder mer enn samme periode i fjor. Driftsresultatet øker med rundt 600 milloner. Det er ikke selskapet helt fornøyde med.

Lusen koster

— Vi har økte kostnader i den norske produksjonen på grunn av lakselus. Det er en utfordring som vi bruker mye ressurser på å løse. Derfor mener vi også at luseproblemene i Norge må overvinnes før det åpnes for mer produksjon av oppdrettslaks her til lands, sier finansdirektør Ivan Vindheim i Marine Harvest.

For aksjonærene med John Fredriksen som den største ser året lyst ut. To milliarder kroner utbetales i utbytte i første kvartal.

Selger ut

Grunnen til det høye utbyttet er at selskapet har solgt oppdrettsvirksomhet på Shetland og Orknøyene. Dette er produksjon som var eid av det polske selskapet Morpol som Marine Harvest overtok i desember 2012.

— Vi beholder oppdrettsvirksomheten på det skotske fastlandet, men selger den som er på Shetland og Orknøyene, sier Ivan Vindheim.

Utsiktene fremover er lyse ifølge konsernsjef Alf-Helge Aarskog.

— Vi er oppmuntret av de høye prisene som ser ut til å holde seg i et marked der tilbudet av laks vil øke utover året, sier Aarskog.