Med tittelen «Klar konjunkturoppgang i sikte» la Statistisk sentralbyrå torsdag morgen frem sine prognoser for norsk økonomi i tiden fremover.

— Konjunkturoppgangen vil trolig bidra til at arbeidsledigheten vil falle de neste årene. Lønnsveksten vil ta seg noe opp, men det vil også rentene og den underliggende inflasjonen, spår SSB-økonomene.

De venter at sentralbanksjef Øystein Olsen hever renten med 0,25 prosentpoeng i juni, og deretter ytterligere 0,25 prosentpoeng hvert eneste kvartal, skriver Aftenposten.no.

— Vi regner med at pengemarkedsrenten vil endres om lag i takt med styringsrenten og at den i slutten av 2014 da vil komme over 6 prosent. Gjennomsnittlig utlånsrente i bankene vil da kunne komme opp i 7,5 prosent, skriver økonomene.

Sammenlignet med en boliglånsrente på rundt 3,2 prosent i dag, vil dette medføre omtrent 30.000 kroner i økte rentekostnader for hver million man har i lån - medregnet rentefradrag på 28 prosent.

Boligprisvekst og kjøpefest Høy befolkningsvekst, bedre økonomi for nordmenn flest og forholdsvis lave renter i en periode fremover, gir utsikter til skikkelig prisvekst for boliger.

— Dette gir utsikter til vekst i boligprisene på rundt 6 prosent årlig i de neste fire årene. Ettersom boligprisene stiger markert bedres lønnsomheten av boligbygging og vi venter at boliginvesteringene vil ta seg klart opp framover, skriver SSB.

Kjøpefesten vil også fortsette, mener økonomene.

— Vi venter at husholdningenes økonomi samlet sett fortsatt vil bedre seg. En reallønnsvekst på nærmere 2 prosent i år etterfulgt av høyere vekstrater bidrar til at husholdningenes realdisponible inntekt går klart opp til tross for økte renter. Sammen med økt boligformue bidrar det til at konsumet framover øker nesten like kraftig som gjennom andre halvår i fjor. Renteøkningene bidrar til at sparingen ikke faller så mye, skriver SSB.

Lønnshopp og flere i arbeid Arbeidsledigheten vil holde seg omtrent uendret på 3,6 prosent ut året. Flere vil komme i jobb, men det vil også komme flere søkere til i arbeidsmarkedet.

— Konjunkturoppgangen vil deretter bidra til at sysselsettingsveksten kommer så høyt opp at arbeidsledigheten vil begynne å falle. I 2014 regner vi med at ledigheten vil komme ned mot 2,5 prosent av arbeidsstyrken, mener SSB.

Færre ledige betyr vanligvis at lønnsoppgjørene i større grad vil gå i de ansattes favør:

— Vi regner med at årslønnsveksten i år vil bli som i fjor, 3,6 prosent. Deretter vil tilstramming i arbeidsmarkedet og bedret lønnsomhet i næringslivet bidra til økt lønnsvekst. I 2014 regner vi med at veksten i årslønn vil nærme seg 6 prosent, skriver SSB i rapporten.

Hva tror du om den økonomiske utviklingen i Norge? Si din mening her.