Programvareselskapet fra Bergen har doblet staben på underto år.

— Alle pengene vi tjener, bruker vitil å gå inn inn i nye markeder, sier Bergby.

It's Learning lager dataprogramvare for skoleverket.Programvaren brukes blant annet for å utveksle informasjon mellom elever oglærere, og gjør det mulig for elevene å levere svar på oppgaver fra hvilkendatamaskin som helst. It`s Learning og konkurrenten Fronter er dominerende pådet norske markedet.

Kjøper konkurrent

I dag varsler Bergeby at It's Learning kjøper 51 prosent avaksjene i den nederlandske konkurrenten Dactique. It's Learning er allerede på plass iNederland, og kjøpet øker markedsandelen til rundt 90 prosent. Bergby sier detnederlandske markedet foreløpig er lite utviklet i fjorhold til den norske, ogat kjøpet gjøres med tanke på at programvare er på vei inn i barnetrinnet oghøyere utdanning.

I første omgang kjøper It's Learning 51 prosent av aksjen iDactique, med rett til å kjøpe resten innen tre år. Til sammen skal It'sLearning betale cirka 37 millioner kroner for hele selskapet.

Veksten koster

It's Learning ble startet av fem skolekamerater i 1999, medbakgrunn fra BI, Universitet og Norges Handelshøyskole.

Med det siste oppkjøpet har firmaet cirka 180 ansatte,55 av dem på hovedkontoret i Bergen. Det er dobblet så mange som ved utgangenav 2009. Da hadde selskapet 95 millioner kroner i driftsinntekter, i 2010117 millioner og i år er målet å selge for 170 millioner kroner.

Selskapet er inne i syv land i tillegg til Norge; Sverige,Danmark, Storbritannia, Frankrike, Nederland, USA og Tyskland.

Tre år før inntjening

Det koster å etablere seg i nye land, og det viser igjen iregnskapene.

— Det tar i hvert fall tre år før vitjener penger, sier Bergby.

I 2009 gikk selskapet med underskudd, delvis somfølge av kostnader med å etablere seg i nye markeder, delvis som følge av atselskapet ikke lyktes i å komme inn på det italienske markedet.

I fjor gikk det bedre, og i 2011 er målet å få et overskuddfør skatt på mellom 11 og 12 millioner kroner.