Etter årets ni første måneder ligger imidlertid selskapet med adresse Storebø over 200 millioner kroner bak resultatet oppnådd i samme periode i fjor.

Isolert sett økte omsetningen i tredje kvartal med 122 millioner kroner, til tre milliarder.

- Økningen kommer fra pelagisk virksomhet, og er en kombinasjon av høyere salgsvolum og høyere priser på fiskemel og -fôr, skriver selskapet i rapporten for tredje kvartal. Pelagisk fisk er blant annet sild, makrell, lodde og brisling.

Austevoll og Lerøy

Innen oppdrett, salg og distribusjon har Austevoll-selskapet derimot hatt en nedgang i resultat som følge av lavere priser for hovedproduktene atlantisk laks og ørret.

Austevoll Seafood ASA er største aksjonær i Lerøy Seafood Group ASA, som står for konsernets oppdretts- og salgsvirksomhet. Derfor fremkommer det i begge disse børsnoterte selskapenes kvartalsrapporter at Lerøy hadde en noe svakere omsetning i årets tredje kvartal enn fjorårets.

37.300 tonn laks og ørret

Det samme gjelder driftsresultat og resultat før skatt for Lerøy.

- Lav prisoppnåelse for laks er den viktigste årsaken til det svekkede resultatet. Vi har forventninger om at prisen vil øke i inneværende kvartal og utover neste år, sier konsernsjef Henning Beltestad i Lerøy Seafood Group ASA.

Av selskapets nøkkeltall fremkommer det at 37.300 tonn sløyd laks og ørret ble høstet i årets tredje kvartal, mot 36.000 tonn samme periode i fjor.

Austevoll Seafood ASA

 20122011
Driftsinntekter:89449552
Driftsresultat:577793
Res. før skatt449658
 

Tall i mill. kroner pr. tredje kvartal